Finance: Ručíme povinně a dráž

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Publikováno v časopise 2/2014

Máloco vzbudí takové emoce, jako navyšování povinných plateb. Mezi takové můžeme počítat i povinné ručení – alespoň co se motoristů týká. A řada z nich si letos připlatí. V nejkřiklavějších případech můžou očekávat zdražení až o pětinu.

Zahraniční pojišťovny už několik let varují, že se ceny povinného ručení dostaly na nebezpečně nízkou úroveň. Údajně jim nestačí na pokrytí narůstajících škod a přitom jim konkurence nedovolí zdražovat. Došlo snad k něčemu podobnému také v Česku? Nikoliv. Přesto pojišťovny zahájily sebeobranné kroky – kvůli klesajícím ziskům.

Možná vám neuniklo, že se některé pojišťovny zcela stáhly z internetových srovnávačů. Jiné alespoň snížily slevy právě pro srovnávače, díky kterým vypadaly v tabulkách tak výhodně. Ponechme stranou diskusi o údajných kartelových dohodách, které měly srovnávače odstřihnout od největších ústavů. Účelově však působí sdělení, že srovnávače stejně nejsou relevantní a lidé by se jimi neměli řídit. Proč taková kritika nezazněla už v minulosti?

Dražší „po právu“

Připravované zdražení má tentokrát celkem jasnou příčinu – nové zákony a povinnosti z nich vyplývající. Ty sice pojišťovnám nepřikazují zdražovat, ale objektivně jim navyšují nebo brzy navýší náklady.

První změna přišla už v září loňského roku. Pojišťovny musejí platit za výjezdy hasičů. Náklady na záchranné práce jsou účtovány paušálně, konkrétně 5600 korun za každou započatou hodinu. Kvalifikovaný odhad České asociace pojišťoven (ČAP) předpokládá na toto opatření roční úhrnné náklady 200 miliónů korun.

Ještě citelnější „ztráty“ podle ČAP přinesou povinné odvody do Fondu zábrany škod. Do toho pojišťovny od ledna 2014 musejí odevzdat 3 % z předepsaného pojistného, tedy přibližně 600 miliónů korun ročně. Z fondu bude podporována prevence, integrovaný záchranný systém Policie ČR a také hasiči, včetně těch dobrovolných.

Stát, respektive záchranné složky, argumentují tím, že náklady na jejich práci stále rostou. Celkem logicky pak působí požadavek, aby se na nich podíleli motoristé, kteří služby v případě nehody čerpají. Zvlášť dodrží-li pojišťovny slib, že zdraží pojistné především rizikovým řidičům. Předem však také upozornily, že alespoň mírné navýšení se pravděpodobně dotkne všech. Vůbec největší vliv na cenu ale pravděpodobně bude mít nový občanský zákoník a nová úprava náhrady újmy v něm zanesená.

 

Muž, rok narození 1960, bydliště Kroměříž, 120 měsíců bez nehody, povinné ručení platí ročně.
Vozidlo Škoda Fabia 1,2 - rok výroby 2003, objem motoru 1198 cm3, výkon 47 kW, hmotnost 1315 kg, použití vozu běžné.
pojišťovna
produkt
cena/rok
krytí (v mil. Kč) zdraví/majetek
Česká pojišťovna Start 1 243 Kč 35/35
Allianz pojišťovna Normal 1 289 Kč 35/35
Slavia pojišťovna Slavia Základ 1 455 Kč 35/35
Hasičská vzájemná pojišťovna Standard 1 477 Kč 35/35
Triglav pojišťovna Triglav Basic 1 572 Kč 35/35
ČSOB Pojišťovna Standard 1 597 Kč 35/44
Česká podnikatelská pojišťovna Sporopov 1 599 Kč 35/35
Generali Pojišťovna Základ 1 628 Kč 35/35
Kooperativa pojišťovna NAMÍRU 1 690 Kč 35/35
Wüstenrot pojišťovna ProAuto 1 856 Kč 35/35
AXA standard 2 041 Kč 35/35
Data platná k 17. 1. 2014.
Uvedené údaje vycházejí z webových kalkulaček pojišťoven. Cena u zprostředkovatelů se může lišit.
Uvedené ceny platí při sjednání povinného ručení on-line a jsou započítány standardní slevy, například za roční frekvenci platby.
Muž, rok narození 1960, bydliště Kroměříž, 120 měsíců bez nehody, povinné ručení platí ročně.
Vozidlo Škoda Fabia 1,2 - rok výroby 2003, objem motoru 1198 cm3, výkon 47 kW, hmotnost 1315 kg, použití vozu běžné.
pojišťovna
produkt
cena/rok
krytí (v mil. Kč)
zdraví/majetek
Česká pojišťovna Standard 1 268 Kč 50/50
Hasičská vzájemná pojišťovna Nadstandard 1 537 Kč 70/70
ČSOB Pojišťovna Dominant 1 676 Kč 60/60
Kooperativa pojišťovna NAMÍRU 1 742 Kč 70/70
Triglav pojišťovna triglav Exclusive 1 912 Kč 70/70
Wüstenrot pojišťovna ProAuto 1 944 Kč 70/70
Česká podnikatelská pojišťovna Speciálpov 2 079 Kč 50/50
AXA standard plus 2 163 Kč 70/70
Generali Pojišťovna Komplet 2 224 Kč 70/70
Data platná k 17. 1. 2014.
Uvedené údaje vycházejí z webových kalkulaček pojišťoven. Cena u zprostředkovatelů se může lišit.
Uvedené ceny platí při sjednání povinného ručení on-line a jsou započítány standardní slevy, například za roční frekvenci platby.
Muž, rok narození 1960, bydliště Kroměříž, 120 měsíců bez nehody, povinné ručení platí ročně.
Vozidlo Škoda Fabia 1,2 - rok výroby 2003, objem motoru 1198 cm3, výkon 47 kW, hmotnost 1315 kg, použití vozu běžné.
pojišťovna
produkt
cena/rok
krytí (v mil. Kč)
zdraví/majetek
Česká pojišťovna Exclusive 1 339 Kč 100/100
Allianz pojišťovna Exkluziv 1 475 Kč 150/150
Slavia pojišťovna Slavia Profi 1 629 Kč 100/100
ČSOB Pojišťovna Premiant 1 789 Kč 100/100
Kooperativa pojišťovna NAMÍRU 1 828 Kč 100/100
Česká podnikatelská pojišťovna Superpov 2 635 Kč 100/100
Generali Pojišťovna Exkluziv 2 738 Kč 100/100
Data platná k 17. 1. 2014.
Uvedené údaje vycházejí z webových kalkulaček pojišťoven. Cena u zprostředkovatelů se může lišit.
Uvedené ceny platí při sjednání povinného ručení on-line a jsou započítány standardní slevy, například za roční frekvenci platby.

 

Náhrada újmy bez tabulek

Doposud, pokud při nehodě došlo k újmě na zdraví či dokonce smrti, použila pojišťovna pro výpočet odškodného matematický vzorec. Vodítkem byly především tabulky, bodová ohodnocení a další předpisy. Nehledě na to, jak byl systém spravedlivý, byl dobře čitelný a předvídatelný. Pojistná matematika poměrně přesně dokázala odhadnout celkové náklady, které na náhradách pojišťovna vyplatí.

Nový občanský zákoník v tomto přináší značnou nejistotu. Obecně by se dalo říct, že poškozený dostane tolik, kolik si v případném sporu vyhádá. Pojišťovna (nebo soudce, dojde-li ke sporu) by měla určit adekvátní výši bolestného a náhradu nemajetkové újmy, stejně jako případnou hodnotu ztížení společenského uplatnění. Vskutku šalamounsky pak zákonodárci do kodexu vepsali formulku, že nelze-li výši náhrady „takto určit“, stanoví se podle „zásad slušnosti“. Co to takové „zásady slušnosti“ jsou a jakou částku reprezentují? To se dozvíme až z praxe. A nejistotou proto trpí i pojišťovny.

Náhrady újmy na zdraví sice, co se četnosti týká, tvoří minimum případů z povinného ručení (méně než dvacetinu), přesto v peněžním vyjádření mají desetkrát větší objem než škody na majetku. A s novým zákoníkem může tato suma rychle narůst, jak dokládají i zkušenosti ze zahraničí. Mnohem šířeji je také definováno, co všechno se vlastně újmou rozumí a širší je i seznam adresátů, pro něž je náhrada určena. V první řadě se výpočet náhrady individualizuje. Navíc zmizel strop pro jednorázové náhrady. Čistě prakticky – zlomit při nehodě nohu třeba profesionálnímu hokejistovi teď vyjde hodně draho, aniž by muselo jít o dlouhodobé komplikované léčení. Stačí, když budete nahrazovat jeho měsíční plat.

Příbuzní poškozeného pak budou mít nárok na zaplacení duševní a další újmy, kterou jim nehoda a následné události způsobí, byť by nebyli přímými účastníky srážky. Zákon navíc začal operovat i s pojmem „osoby blízké“, náhradu tedy mohou žádat například nesezdaní partneři poškozené osoby nebo příbuzenstvo v širším slova smyslu, je-li skutečně dotčeno.

Žádost o náhradu mohou navýšit také náklady na práci třetí osoby, která by se o poškozeného měla starat – typicky to budou například náklady na asistenta či asistentku invalidního člověka. Zákoník mimo jiné termín „výpomoci v domácnosti“ zpřesňuje a zdaleka se nejedná jen o péči o chod domácnosti samotné. Platí tak trochu „co je doma, to se počítá“. Máte například za partnera právníka (či právničku), který vám občas vypomůže se smlouvami ve firmě, aniž by si za to vzal odměnu? Pokud ano a někdo by ho zranil, takže byste si museli do firmy místo něj najmout regulérní právní kancelář, dodatečné výdaje můžete po viníkovi nehody také vymáhat (i tak se dá zákon vyložit).

Povinné ručení (už) není jen o ceně

V jednom musíme dát mluvčím pojišťoven zapravdu. Pojištění nikdy nebylo (jen) o ceně, na kterou se soustředí srovnávače. Konkrétně u povinného ručení ale cena bývala přece jen rozhodující. S vědomím, že povinné ručení kryje „toho druhého“, mnoho lidí nad chováním konkrétní pojišťovny neuvažovalo. Teď se ale situace mění. 

Nové náhrady poškozeným podle schématu popsaného výše budou pravděpodobně o dost vyšší. To bude jednak motivovat pojišťovny, aby našly „skulinu“ v jednání řidiče, pro kterou by plnění odmítly. A taky hrozí, že pokud se do některé z pojistných výluk skutečně vejdete (o výlukách více samostatný box), budete muset vyplatit mnohem větší náhradu ze svého.

Kromě pojistných limitů, kde rozhodně nedoporučujeme volit ty nejnižší varianty jenom proto, že jsou levné, si dobře rozmyslete i volbu pojišťovny. Levný, ale nevstřícný, nebo přímo zákeřný ústav může být doslova nebezpečný. 

 

Muž, rok narození 1977, bydliště Brno, 60 měsíců bez nehody, povinné ručení platí ročně.
Vozidlo Škoda Octavia 1,9 - rok výroby 2007, objem motoru 1896 cm3, výkon 77 kW, hmotnost 1750 kg, použití vozu běžné.
pojišťovna
produkt
cena/rok
krytí (v mil. Kč)
zdraví/majetek
ČSOB Pojišťovna Standard 3 531 Kč 35/44
AXA standard 3 763 Kč 35/35
Wüstenrot pojišťovna ProAuto 3 956 Kč 35/35
Allianz pojišťovna Normal 4 203 Kč 35/35
Slavia pojišťovna Slavia Základ 4 558 Kč 35/35
Generali Pojišťovna Základ 5 066 Kč 35/35
Triglav pojišťovna Triglav Basic 5 184 Kč 35/35
Česká pojišťovna Start 5 443 Kč 35/35
Hasičská vzájemná pojišťovna Standard 6 055 Kč 35/35
Česká podnikatelská pojišťovna Sporopov 6 221 Kč 35/35
Kooperativa pojišťovna NAMÍRU 6 462 Kč 35/35
Data platná k 17. 1. 2014.
Uvedené údaje vycházejí z webových kalkulaček pojišťoven. Cena u zprostředkovatelů se může lišit.
Uvedené ceny platí při sjednání povinného ručení on-line a jsou započítány standardní slevy, například za roční frekvenci platby.
Muž, rok narození 1977, bydliště Brno, 60 měsíců bez nehody, povinné ručení platí ročně.
Vozidlo Škoda Octavia 1,9 - rok výroby 2007, objem motoru 1896 cm3, výkon 77 kW, hmotnost 1750 kg, použití vozu běžné.
pojišťovna
produkt
cena/rok
krytí (v mil. Kč)
zdraví/majetek
ČSOB Pojišťovna Dominant 3 707 Kč 60/60
AXA standard plus 3 989 Kč 70/70
Wüstenrot pojišťovna ProAuto 4 141 Kč 70/70
Česká pojišťovna Standard 5 554 Kč 50/50
Generali Pojišťovna Komplet 5 805 Kč 70/70
Hasičská vzájemná pojišťovna Nadstandard 6 315 Kč 70/70
Kooperativa pojišťovna NAMÍRU 6 663 Kč 70/70
Triglav pojišťovna triglav Exclusive 6 872 Kč 70/70
Česká podnikatelská pojišťovna Speciálpov 8 090 Kč 50/50
Data platná k 17. 1. 2014.
Uvedené údaje vycházejí z webových kalkulaček pojišťoven. Cena u zprostředkovatelů se může lišit.
Uvedené ceny platí při sjednání povinného ručení on-line a jsou započítány standardní slevy, například za roční frekvenci platby.
Muž, rok narození 1977, bydliště Brno, 60 měsíců bez nehody, povinné ručení platí ročně.
Vozidlo Škoda Octavia 1,9 - rok výroby 2007, objem motoru 1896 cm3, výkon 77 kW, hmotnost 1750 kg, použití vozu běžné.
pojišťovna
produkt
cena/rok
krytí (v mil. Kč)
zdraví/majetek
ČSOB Pojišťovna Premiant 3 954 Kč 100/100
Allianz pojišťovna Exkluziv 4 810 Kč 150/150
Slavia pojišťovna Slavia Profi 5 138 Kč 100/100
Česká pojišťovna Exclusive 5 863 Kč 100/100
Generali Pojišťovna Exkluziv 6 441 Kč 100/100
Kooperativa pojišťovna NAMÍRU 6 996 Kč 100/100
Česká podnikatelská pojišťovna Superpov 10 254 Kč 100/100
Data platná k 17. 1. 2014.
Uvedené údaje vycházejí z webových kalkulaček pojišťoven. Cena u zprostředkovatelů se může lišit.
Uvedené ceny platí při sjednání povinného ručení on-line a jsou započítány standardní slevy, například za roční frekvenci platby.

 

Předražené mládí a nevděčná Praha

Už v úvodu jsme psali, že pojišťovny slibují, že zdražení nedopadne na všechny stejnou měrou. Připlatit by si měli především rizikoví řidiči, kteří jsou pro pojišťovnu potenciálně nejdražší. Kteří to jsou? Bohužel nejen ti, kteří skutečně bourají, ale také ti, kteří spadnou do příslušné kolonky.

Cenu povinného ručení ovlivňují v první řadě bonusy a malusy. Pojišťovny zpravidla za každý rok bezškodného průběhu připisují klientovi bonus ve výši 5 %. Bonifikace se většinou zastaví na 50 %, některé pojišťovny ji mají o dva roky delší, což odpovídá 60 %. Pokud během pojištění způsobíte nehodu, bonus se vám sníží, nezmizí však celý naráz.

Podstatným faktorem je také věk a bydliště řidiče. Ta první hranice se přitom neustále zvyšuje. Dlouho se za rizikové označovali lidé do věku 25, pak 28 let. Nyní ale některé pojišťovny za nejrizikovější skupinu označují řidiče až do 32 let. U bydliště je situace jasná a vychází ze statistik. Ve velkých aglomeracích se zkrátka bourá častěji a také tam jezdí dražší auta, která můžete poškodit.

Nakonec do ceny promlouvá vaše auto. Čím dražší značka, novější vůz a hlavně čím silnější motor, tím víc zaplatíte. Dlužno podotknout, že tady platí princip solidarity bohatších s chudšími. Pojišťovny se ohánějí tvrzením, že silné vozy způsobí o několik procent víc nehod než ty běžné. Jenomže to nevysvětluje, proč je u výkonných automobilů pojistné dražší násobně. Díky konkurenci však trend „drahého ručení“ pro dražší vozy přece jen oslabuje a pomalu vítězí prostá pojistná matematika.

Vjeli jste do výluky…

Výluky si musíte projít u každého pojištění zvlášť. A čtěte je bedlivě. My zmíníme jenom ty nejběžnější, se kterými musíte počítat prakticky všude.

Zcela bez diskusí za vás pojišťovna neručí, pokud řídíte pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných a psychotropních látek. Poškozenému sice náhradu vyplatí, ale pak ji bude vymáhat po vás.

Důležitý je také technický stav vozidla. Nestačí mít platnou technickou, auto musí být skutečně ve stavu způsobilém jízdy. Přijde-li policie při vyšetřování na to, že se špatný technický stav vozu podílel na vzniku nehody, právě onen podíl viny budete muset zaplatit.

V zákonem určené době byste na autě měli mít zimní pneumatiky s dostatečným vzorkem. Ty jsou, podobně jako technický stav obecně, zrádné mimo jiné v tom, že z vás viníka nebo spoluviníka nehody mohou dokonce udělat. Nic naplat, že vám někdo vjede do cesty z vedlejší silnice a měl vám dát přednost. Pokud máte sjeté pneumatiky nebo horší brzdy, přičemž auto v bezvadném stavu by dobrzdit zvládlo, část viny rázem padá na vás.

Nebezpečné z hlediska výluk mohou být i zdánlivé banality. Vyjeli jste s namrzlými neočištěnými skly? Máte špinavá světla nebo prasklou žárovku? Zdobí vaše čelní sklo prasklina, která by (byť jen teoreticky) mohla bránit ve výhledu? Většina z popisovaných situací vás sama o sobě neodsoudí ke stoprocentní náhradě újmy z vlastní kapsy, ale stačí, když půjde o desetiprocentní spoluúčast z miliónové náhrady.

Přihlásit