Jak testujeme opalovací přípravky

V TESTU: 13 prostředků (SPF 8 a 10).

 • PODÍL SKUPIN ZKOUŠEK NA CELKOVÉM HODNOCENÍ
  Dodržení deklarovaného ochranného faktoru 35 %, hydratace 25 %, odběr a aplikace při teplotě 20 a 40 °C 20 %, pokyny k používání 10 %, deklarace 5 %, mikrobiologická kvalita 5 %.
 • SNÍŽENÍ HODNOCENÍ
  V případě »dostatečné« mikrobiologické kvality bylo celkové hodnocení kvality sníženo o jeden stupeň.
 • DODRŽENÍ DEKLAROVANÉHO OCHRANNÉHO FAKTORU (UVB)
  Stanovování dle zkušební metodiky SPF Institutu pro solární techniku Vysokého učení technického, Rapperswil, Švýcarsko, 2006.
 • POMĚR UVA/UVB
  Stanovování dle normy DIN 67502, únor 2005.
 • HYDRATACE
  Prostředky byly nanášeny na vnitřní strany předloktí 24 osob; míra hydratace byla měřena v průběhu šesti hodin po aplikaci (vždy každou hodinu) a porovnávána s měřením na místech bez aplikace přípravku.
 • ODBĚR A APLIKACE
  Jak snadno či obtížně se obsah z obalů odebírá a jak se prostředky aplikují na pokožku posuzovalo 22 testujících dobrovolníků při teplotě 20 a 40 °C.
 • POKYNY K POUŽÍVÁNÍ
  Zjišťovalo se, zda na obalech výrobků jsou uvedeny potřebné pokyny, které spotřebitele vedou k účelnému a vhodnému používání ochranných opalovacích prostředků. Vyhodnocování se řídilo jak doporučením IKW (Průmyslového sdružení pro péči o tělo a osobní hygienu, a pro prací a mycí prostředky), tak projektem Colipa. Při testu se zároveň přihlíželo k doporučení EU ze září 2006.
 • DEKLARACE
  Deklarace použitých látek byla provedena ve smyslu předpisů a nařízení pro kosmetické prostředky a jejich balení a dalších právních předpisů.
 • MIKROBIOLOGICKÁ KVALITA
  Stanovení celkového množství zárodků dle Evropského lékopisu Ph.Eur., 5. vydání, 2.6.12/13, se zohledněním směrnice výboru SCCP (Scientific Comittee on Consumer Products).
 • ODOLNOST VŮČI VODĚ
  Na jedné straně zad testujících byly provedeny běžné testy, druhá polovina zad byla 15 minut po nanesení testovaného preparátu namočena. Speciální sprchovací zařízení zajistilo, aby se voda po testované ploše rovnoměrně rozprostřela a rozlila. Všechny přípravky ve zkoušce obstály.
 • ODOLNOST VŮČI TEPLU A CHLADU
  Prostředky byly uloženy po dobu 24 hodin v prostředí o teplotě -5 °C, a po dobu deseti dnů v prostředí o teplotě +40 °C. Poté se vizuálně hodnotily změny. Všechny testované výrobky obstály ve zkoušce »velmi dobře«.

Přihlásit