Poradna dTestu vyřídila rekordní počet případů

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2023 Obsah záříjového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 14.1.2014   

V roce 2013 vyřídila naše spotřebitelská poradna 25 973 dotazů a stížností, tedy o celých osm tisíc více než v předcházejícím roce. Spotřebitelské dotazy jsou významným zdrojem námětů pro kauzy, kterými se  zabýváme.

Máte i vy spotřebitelský problém? Volejte na číslo 299 149 009. Naši poradci a poradkyně jsou připraveni vám pomoci každý všední den mezi 9. a 17. hodinou.

Spotřebitelé adresují své dotazy a stížnosti telefonicky nebo prostřednictvím elektronického formuláře na www.dtest.cz/e-poradna našim odborným poradcům, kteří se zabývají každým jednotlivým případem zvlášť. Dvě třetiny případů směřují v podobě dotazů do oblasti spotřebitelského práva, zbytek tvoří převážně stížnosti na praktiky konkrétních prodejců. Řešené problémy se nezřídka opakují. Díky tomu se nám daří odhalovat závažné prohřešky obchodníků i poskytovatelů služeb a můžeme proti nim podnikat další kroky.

Dotazy v poradně se týkají nejčastěji možností odstoupení od smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání (typicky předváděcí akce), řešení neoprávněně zamítnutých či vůbec nevyřízených reklamací, pravomocí dozorových orgánů a možností dalších postupů při řešení spotřebitelských sporů. Konkrétní stížnosti pak upozorňují nejvíce na neoprávněná zamítnutí reklamací, odepření záruky, jakost zboží, nerespektování práva na odstoupení od kupní smlouvy, nekalé obchodní praktiky, nekorektní smluvní podmínky, klamavé a agresivní obchodní praktiky, podvody, nedodání či opožděné dodání zboží a problémy s uváděním cen a jejich fakturací.

Z řešených dotazů a stížností vyplývá také statistika vzniku smluv mezi spotřebiteli a podnikateli. Přibližně 50 % je uzavřeno formou osobního prodeje v místech obvyklých, zhruba 14 % elektronickou cestou. Prodej mimo prostory obvyklé pro podnikání dodavatele dosahuje až 6 %. Je tedy patrné, že počet smluv uzavíraných na předváděcích akcích a při podomním prodeji je stále vysoký.


Přihlásit