dTest: Spotřebitelská poradna dTestu vyřídila rekordní počet případů

Obsah listopadového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 11/2023 Obsah listopadového dTestu

Vydáno: 14.1.2014   

V roce 2013 vyřídila spotřebitelská poradna dTestu 25 973 dotazů a stížností, tedy o celých osm tisíc více než v předcházejícím roce. Spotřebitelské dotazy jsou významným zdrojem námětů pro kauzy, kterými se dTest zabývá.

Spotřebitelé adresují své dotazy a stížnosti telefonicky na číslo 299 149 009 nebo prostřednictvím elektronického formuláře na www.dtest.cz/e-poradna odborným poradcům, kteří se zabývají každým jednotlivým případem zvlášť. Dvě třetiny případů směřují v podobě dotazů do oblasti spotřebitelského práva, zbytek tvoří převážně stížnosti na praktiky konkrétních prodejců. „Řešené problémy se nezřídka opakují. Díky tomu se nám daří odhalovat závažné prohřešky obchodníků i poskytovatelů služeb a můžeme proti nim podnikat další kroky,“ hodnotí činnost poradny její vedoucí Lukáš Zelený.

Dotazy v poradně se týkají nejčastěji možností odstoupení od smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání (typicky předváděcí akce), řešení neoprávněně zamítnutých či vůbec nevyřízených reklamací, pravomocí dozorových orgánů a možností dalších postupů při řešení spotřebitelských sporů. Konkrétní stížnosti pak upozorňují nejvíce na neoprávněná zamítnutí reklamací, odepření záruky, jakost zboží, nerespektování práva na odstoupení od kupní smlouvy, nekalé obchodní praktiky, nekorektní smluvní podmínky, klamavé a agresivní obchodní praktiky, podvody, nedodání či opožděné dodání zboží a problémy s uváděním cen a jejich fakturací.

Lukáš Zelený závěrem dodává: „Z řešených dotazů a stížností vyplývá také statistika vzniku smluv mezi spotřebiteli a podnikateli. Přibližně 50 % je uzavřeno formou osobního prodeje v místech obvyklých, zhruba 14 % elektronickou cestou.“ Prodej mimo prostory obvyklé pro podnikání dodavatele dosahuje až 6 %. Je tedy patrné, že počet smluv uzavíraných na předváděcích akcích a při podomním prodeji je stále vysoký.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vlasta Tichá, ticha@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

dTest, o.p.s. je největší českou organizací na ochranu spotřebitele, která v ČR působí již od roku 1992. Je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest, na jehož stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit