Právní poradna: Vracení peněz, nesající vysavač a další

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Kdy (ne)máte při reklamaci nárok na vrácení peněz a jaké jsou podmínky? Co je třeba udělat, než se rozhodnete reklamovat vysavač, který nesaje? Poučte se z případů, se kterými se spotřebitelé obracejí na naši poradnu.

Spotřebitelská poradna dTestu

Do nepříjemné situace se může dostat každý. Slovenským spotřebitelům nabízíme možnost konzultovat svá spotřebitelská práva s našimi poradci prostřednictvím elektronické poradny na adrese: www.dtest.sk/spotrebitelska-poradna

Před rokem jsem zakoupil bezsáčkový vysavač Elektrolux ZTI 7635 ErgoEasy. Ze začátku sál velmi dobře, ale jen do doby než se zanesl filtr. Ten jsem tedy zbavil prachu a nečistot. Vysavač opět uspokojivě fungoval, avšak pouze po krátkou chvíli. Vždy tedy saje dobře jen do doby, než se filtr zapráší, což jsou cca 3 vysátí. Potom přestane vysavač sát, a to i přesto, že je dán na maximum. Nepomůže ani opláchnutí ani vyčištění filtru. Jak máme my laici poznat, že vysavač má takto sát, spíše nesát? Jak je vhodné v takovém případě postupovat při reklamaci? Navíc si výrobce napsal do návodu k použití, že vysavač neslouží k vysávání jemného prachu. K čemu má tedy sloužit vysavač, když ne k vysávání prachu?

Jan M.

Než začnete uvažovat o vadách vysavače, a tudíž o uplatnění reklamace, je vždy vhodné zkontrolovat, zda máte vysypanou nádobku na nečistoty, dále je třeba se přesvědčit o tom, že podlahová hubice není zanesena nečistotami, jako jsou vlasy, zvířecí chlupy apod. Navíc tento vysavač má nejen HEPA filtr, ale i mikrofiltr. Tudíž je důležité si dát pozor, zda čistíte oba filtry (z textu dotazu vyplývá, že čistíte pouze jeden filtr). Pokud by i po těchto opatřeních přetrvávaly potíže, bude nutné vysavač reklamovat a vyčkat na uznání či neuznání reklamace ze strany prodejce. Jestliže prodejce reklamaci zamítne, je možné vyhledat soudního znalce z oboru elektroniky, který by daný vysavač mohl zkontrolovat. Avšak náklady na znalecký posudek si v prvé řadě nesete sám, až pokud by tento znalecký posudek skutečně vyplýval ve váš prospěch, tedy prokazoval by vadu, mohl byste náklady na jeho získání požadovat po prodejci.

 

Dne 20. prosince 2013 jsem synovi zakoupila snowboardové boty v ceně 120 Eur. Hned při prvním použití mu na obou botách odpadly přezky, které slouží k utažení boty. Dnes jsem byla u prodejce zboží reklamovat a hned jsem chtěla vrátit peníze na základě § 616 občanského zákoníku. Prodejce mi ale peníze nevrátil s tím, že na tento postup nemám nárok a chtěl boty odeslat výrobci k posouzení reklamace s lhůtou vyřízení do 30 dnů. Na to jsem samozřejmě nepřistoupila a bezvýsledně jsem trvala na okamžitém vrácení peněz. Prodejce mi ale tvrdil, že se mýlím, jelikož zákon chápu špatně.

Andrea P.

Na základě vámi popsaného případu musíme konstatovat, že postup prodejce byl v souladu se zákonem. Podle § 616 občanského zákoníku platí, že projeví-li se rozpor s kupní smlouvou (myšleno, že zboží bude mít vadu) během šesti měsíců ode dne převzetí věci, považuje se rozpor za existující již při jejím převzetí. Kupující má právo požadovat výměnu věci za novou nebo její opravu, prodejce je povinen požadavku zákazníka vyhovět. Pokud by stejnou vadou trpěly všechny uvedené boty nebo by prodejce již těmito botami nedisponoval, máte právo na vrácení peněz. K vyřízení reklamace má prodejce ze zákona vždy 30 dní, zákon nepamatuje na situace, kdy se jedná o sezónní zboží.

 

Včera jsem při nákupu v supermarketu u  prodejního pultu s volným prodejem viděla mleté maso nevalného vzhledu. Když jsem na to prodavačku upozornila, odmítala s tím cokoli udělat a tvrdila, že tak je to zcela v pořádku. Je přeci jasné, že se mleté maso rychleji kazí, protože mletím se více provzdušní a umožní se tím snadnější přístup bakterií. Je volný prodej mletého masa tímto způsobem v pořádku?

Pavla D.

Způsob volného prodeje mletého masa upravuje výnos Ministerstva zemědělství a Ministerstva zdravotnictví, který stanoví, že masové výrobky, vyjma výrobků balených do přírodních obalů, může prodejce krájet jen bez obalu. Tyto potraviny porcované a balené v obchodní síti se považují za lahůdkářské výrobky. Pokud jde o rychle se kazící potraviny, lze je prodávat jen 24 hodin. Jde-li o trvanlivé potraviny, tak je prodejce může spotřebitelům nabízet do 48 hodin od jejich naporcování a zabalení.

Přihlásit