Odstoupení od smlouvy o opravě věci pro opětovný výskyt vady

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Každá věc se může rozbít. Protože žehličku potřebujete, necháte ji opravit. Jenže vada se objeví znovu a ani následná nová oprava nepomůže. Co s tím?

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor je vhodný, reklamuje-li spotřebitel opravu nebo úpravu věci, jestliže se vada vyskytla opakovaně, tj. pokud byla oprava reklamována, zhotovitel vadu odstranil, ale ta se v dvouleté době vyskytla znovu.

Opravou se rozumí zejména činnost, kterou se odstraňují vady věci nebo následky poškození či opotřebení věci. Úpravou je činnost, kterou se mění povrch věci nebo její vlastnosti. Úpravu věci je nutné odlišit od zhotovení zcela nové věci na základě požadavků spotřebitele. Pokud má být vyrobeno spotřební zboží, vždy se jedná o koupi, nikoliv o smlouvu o dílo.

Zhotovitel odpovídá za vady, které má provedená oprava nebo úprava při převzetí věci spotřebitelem (objednatelem), byť se projeví až později. Taktéž odpovídá za vady věcí a dílů, které pro opravu opatřil a použil, má ohledně nich postavení prodávajícího. Je-li tedy měněna nefunkční součástka, odpovídá zhotovitel za vady nové součástky při převzetí, ale i za vady, které se vyskytnou během zákonné 24 měsíční doby. Zhotovitel odpovídá také za vady, jejichž příčinou je vadnost věci, která má být opravena nebo upravena, či nevhodnost pokynů spotřebitele, jestliže ho na vadnost věci či nevhodnost pokynů neupozornil.

 

Jak tento vzor využít?

Odstoupení od smlouvy uplatněte u zhotovitele. I když nemáte písemnou smlouvu, lze písemnou formu odstoupení jen doporučit.

Spotřebitel má právo od smlouvy o opravě odstoupit v případě, že se vada po opravě opakovaně vrací. Podmínkou je, že nelze věc pro opakování vad řádně užívat. Vedle vrácení peněz může spotřebitel požadovat opětovné odstranění vady. Pro ten případ použijte vzor „Reklamace opravy a úpravy věci“.

Vznik smlouvy o opravě či úpravě věci je spotřebitel povinen prokázat. Nebyla-li smlouva uzavřena v písemné formě, může její vznik prokázat předložením písemného potvrzení o převzetí, které je zhotovitel povinen spotřebiteli vydat, pokud věc od něho převzal. Nemá-li spotřebitel žádný doklad o tom, že smlouva vznikla, musí její vznik v případě sporu prokázat jiným hodnověrným způsobem.Přihlásit