Odstoupení od kupní smlouvy pro její podstatné porušení

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 9.1.2014   

Šaty dělají člověka. Jenže co když si koupíte kalhoty a už po prvním praní začíná být látka průsvitná a po druhém je možné je nosit jen doma, pokud se nechcete na veřejnosti zcela odhalit? Kalhoty půjdete reklamovat, ale tuhle vadu nikdo neodstraní. Jediná rada zní – odstupte od kupní smlouvy a žádejte vrácení peněz.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze použít, pokud spotřebitel zakoupil zboží a v zákonné 24 měsíční době se na něm objevila vada, jejíž vznik spotřebitel sám nezavinil. A tato vada představuje podstatné porušení smlouvy, tj. prodávající musel vědět, že by spotřebitel věc vůbec nekoupil, kdyby pozdější výskyt této vady předvídal. Příkladem může být vada, kterou není možné odstranit a brání řádnému užívání věci.

Doba, po kterou prodávající spotřebiteli odpovídá za vady u spotřebního zboží, činí 24 měsíců a začíná běžet dnem jeho převzetí. U věcí, které se rychle kazí (např. pečivo, lahůdky), musí být vyznačena doba, po kterou lze danou věc použít, a u ostatních věcí, které se běžným používáním spotřebovávají, minimální doba trvanlivosti. Zjištěné vady u potravin je vhodné vytýkat bez zbytečného odkladu, přestože si musí výrobky uchovat dané vlastnosti po dobu vyznačenou na obalu. Zákonem stanovenou dobu pro uplatnění práva nelze zkrátit, vyjma použitých věcí.

 

Jak tento vzor využít?

Odstoupení od smlouvy adresujte vždy prodávajícímu, tedy ne například servisu. Nebyla-li kupní smlouva uzavřena písemně, stačí od ní odstoupit ústně. I v tomto případě je však písemná forma vhodnější pro případné budoucí spory.

Spotřebitel má právo od smlouvy odstoupit v případě porušení smlouvy prodávajícím podstatným způsobem. Rozumí se jím takové porušení povinnosti, o němž již při uzavření smlouvy prodávající věděl nebo musel vědět, že by spotřebitel smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení předvídal. V ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není. Spotřebitel musí zvolené právo sdělit prodávajícímu při oznámení vady nebo co nejdříve poté. Jestliže nezvolil právo včas, má stejná práva, jako by šlo o nepodstatné porušení smlouvy, které připouští právo odstoupit jen, pokud prodávající neodstraní vadu v přiměřené lhůtě nebo to odmítne.

Zakoupení věci je kupující povinen prokázat, nejlépe předložením kupního dokladu. Jestliže kupní doklad nemáte, musíte vznik kupní smlouvy prokázat jiným, dostatečně věrohodným způsobem (např. potvrzením o závazcích prodávajícího z vadného plnění s uvedením data nákupu a ceny či výpisem z účtu při platbě kartou).Přihlásit