Požadavek na náhradu újmy za narušení dovolené

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2023 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 4.1.2014   

Špatné počasí nebo zlá tchýně mohou jistě zkazit radost z dovolené, nicméně to k uplatnění právních nároků nestačí. V tomto vzoru zjistíte, za jakých podmínek můžete podle občanského zákoníku požadovat náhradu za ztrátu radosti z dovolené.

Jak tento vzor použít?

Nový občanský zákoník přináší nárok cestujícího (spotřebitele) na náhradu v případě ztráty radosti z dovolené, resp. na ”náhradu újmy za narušení dovolené”. Náhradu za ztrátu radosti z dovolené nelze po cestovní kanceláři požadovat z důvodu jakéhokoliv negativního zážitku, např. hádky s manželem nebo z důvodu špatného počasí. Podstatou ztráty radosti z dovolené je odškodnění nemajetkové újmy v penězích. Nárok můžete u cestovní kanceláře uplatnit zejména, byl-li zájezd zmařen (i v případě odstoupení od smlouvy z důvodu porušení povinností na straně cestovní kanceláře) nebo podstatně zkrácen. Svůj nárok můžete dále uplatnit například, pokud pořadatel zájezdu poruší povinnost vyplývající z cestovní smlouvy - nezajistí smluvený pokoj s výhledem na moře nebo smluvený hotel u moře, ale ve značné vzdálenosti od moře. Požadavek odškodňovat ztrátu radosti z dovolené vychází z evropských předpisů, které jsou pro členské státy závazné. Některé státy tento nárok upravují výslovně v právních předpisech (Rakousko, Německo, Estonsko, Belgie, Dánsko atd.). Většina členských států EU (např. Rumunsko, Španělsko) tuto povinnost dovozuje z jiných ustanovení svého právního řádu, případně z judikatury.

Nejdříve se obraťte se svým nárokem přímo na cestovní kancelář. Pokud vám cestovní kancelář odmítne náhradu za ztrátu radosti z dovolené přiznat, nezbývá než se obrátit na soud. Ustanovení § 2543 občanského zákoníku dává soudům značný prostor pro uvážení na základě okolností jednotlivého případu pro stanovení výše náhrady, občanský zákoník nestanovuje výši, resp. limity této náhrady. Teprve poté, co soudy začnou řešit případy peněžitých náhrad za narušení dovolené, bude jasnější, v jakých případech bude tato náhrada za narušení dovolené spotřebitelům přiznávána a v jaké výši.Přihlásit