Reklamace zájezdu pro porušení cestovní smlouvy

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Vydáno: 4.1.2014   

Stalo se vám, že v průběhu zájezdu cestovní kancelář nezajistila služby, které jste si objednali? Pak by vám při reklamaci služeb podle cestovní smlouvy mohl pomoci právě tento vzor.

Jak tento vzor použít?

Cestovní smlouva vymezuje zájezd, jeho trvání, specifikuje poskytované služby zahrnuté do ceny zájezdu. Zahrnuje i popis dopravy, ubytování, jeho polohu, kategorii a stupeň vybavenosti, či rozsah stravování a dalších služeb. Cestovní kancelář (dále jen „CK“) zákazníkovi odpovídá za řádné poskytnutí služeb podle cestovní smlouvy, a to bez ohledu na to, zda službu zajišťovali její smluvní partneři (např. hotel či letecký dopravce) či sama cestovní kancelář. Reklamace (uplatnění odpovědnosti CK za vady) zájezdu se považuje za jednostranný právní úkon. Reklamovat je třeba bezodkladně, nejlépe již v průběhu zájezdu u delegáta (pokud je možné nedostatek odstranit na místě) nebo po jeho skončení, nejpozději pak do jednoho měsíce od skončení zájezdu. Přestože to zákon výslovně nepožaduje, je vhodné reklamaci uplatnit písemně a spolu s tím důvody reklamace doložit (potvrzení, foto, příp. svědecké výpovědi apod.). V případě, že pořadatel zájezdu namítne, že zákazník u něj reklamaci neuplatnil do jednoho měsíce od skončení zájezdu, tak soud spotřebiteli právo na slevu nepřizná.

Reklamace cestovních služeb se vyřizuje nejčastěji poskytnutím slevy z celkové ceny zájezdu. Vyřízena pak musí být bezodkladně, nejpozději do 30 kalendářních dnů; a to i v případě, kdy nebyla uplatněna přímo u cestovní kanceláře, která zájezd organizovala, ale jen u cestovní agentury, která prodej zájezdu zákazníkovi pouze zprostředkovala. Po uplynutí lhůty je možné podat podnět pro porušení zákona (o ochraně spotřebitele) České obchodní inspekci (www.coi.cz); ta však nevstupuje do sporu mezi spotřebitelem a CK. Pokud není spotřebitel s vyřízením reklamace spokojen, může se ochrany svých práv domáhat soudní cestou, to však již nejlépe po konzultaci s právním zástupcem.Přihlásit