Žádost o ustanovení zástupce z řad advokátů

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 3.1.2014   

Každý má právo na právní pomoc v řízení před soudy. Jsou-li majetkové poměry účastníka natolik tíživé, že by mu bylo pravděpodobně znemožněno zajistit si tuto právní pomoc a využít tak plně soudní ochrany a vyžaduje-li to ochrana jeho zájmů, může účastník požádat za níže splněných podmínek o ustanovení zástupce.

Kdy je tento vzor vhodný?

Zejména pokud se jedná o věc právně složitější (např. řízení o náhradu škody způsobené vadou výrobku či náhrada škody na zdraví způsobená okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje, nikoli však zpravidla žaloba o rozvod) a žadatelovy majetkové poměry neumožňují nechat se zastoupit právním zástupcem, může účastník řízení požádat o jeho ustanovení soud, který rozhoduje o podané žalobě.

Žádost podávají zpravidla osoby, kterým bylo přiznáno či které zároveň žádají o osvobození od soudního poplatku (tj. osoby odkázané na sociální dávky, osoby nezaměstnané, na mateřské a rodičovské dovolené, starající se o zdravotně postižené osoby atd.).

 

Jak tento vzor použít?

Žádost se podává témuž soudu, který rozhoduje o podané žalobě. K žádosti je vhodné přiložit rozhodnutí o přiznání osvobození od soudního poplatku; pokud ještě o osvobození nebylo rozhodnuto, je třeba prokázat majetkové a sociální poměry žadatele osvědčující nárok navrhovatele na osvobození od soudního poplatku (zejména rozhodnutí o přiznání podpory v nezaměstnanosti, sdělení o přiznání příspěvku na péči o osobu postiženou) a dále popis skutečností na podporu tvrzení, že se jedná o věc právně složitou a které dokládají nemožnost dostatečné ochrany práv.

Ustanoví-li soud zástupce, hradí v takovém případě jeho náklady stát. Osvobození lze přiznat v plném rozsahu anebo pouze částečně.Přihlásit