Trestní oznámení na podvodný e-shop

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2017 Přečtěte si nový dTest

Vydáno: 3.1.2014   

Spotřebitel si přes internet objednal a předem zaplatil zboží minimálně za 5000 korun, zboží však stále nedorazilo a prodávající se k jeho odeslání a doručení nemá. Nebo sice spotřebitel za zboží zaplatil nižší částku, vypadá to ovšem, že podobně poškozených zákazníků má „prodávající“ celou řadu. Spor lze řešit jednak občanskoprávní cestou – odstoupením od smlouvy, a/nebo se obrátit na Státní zastupitelství nebo Policii ČR a podat trestní oznámení.

Kdy je tento vzor vhodný?

V případě, kdy lze usuzovat na to, že nedodání zaplaceného zboží není u daného e-shopu výjimečné (např. z ohlasů a hodnocení e-shopu na internetu), a/nebo pokud již zaplacená částka za zboží překročila minimálně 5000 Kč a je pravděpodobné, že zboží nebude dodáno (prodávajícího se nedaří zkontaktovat, popř. se jen vymlouvá a zboží dodat ve skutečnosti nemíní).

Trestného činu podvodu se dopustí ten, kdo ke škodě cizího majetku sebe nebo jiného obohatí tím, že uvede někoho v omyl, využije něčího omylu nebo zamlčí podstatné skutečnosti, a způsobí tak na cizím majetku škodu nikoli nepatrnou.

Trestného činu poškozování spotřebitele se dopustí ten, kdo na cizím majetku způsobí škodu nikoli nepatrnou tím, že poškozuje spotřebitele zejména tak, že je šidí na jakosti, množství nebo hmotnosti zboží, nebo kdo uvede ve větším rozsahu na trh výrobky, práce nebo služby a zatají přitom jejich podstatné vady.

Škodou nikoli nepatrnou se rozumí škoda dosahující částky nejméně 5000 Kč.

 

Jak tento vzor využít?

Oznámení na podezření ze spáchání trestného činu může podat kdokoliv, nemusí to být jen osoba poškozená trestným činem. Trestní oznámení lze podat ústně do protokolu, a to přímo na služebně Policie ČR či na Státním zastupitelství. Podat je můžete i písemně.

V trestním oznámení by zejména mělo být uvedeno:

  • kdo trestní oznámení podává,
  • podrobné vylíčení skutku, kterého se trestní oznámení týká,
  • označení místa a času spáchání údajného trestného činu,
  • označení podezřelého, který se mohl dopustit trestného činu (je-li znám),
  • označení svědků a dalších důkazů (jsou-li známy).


Přihlásit