Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance

Přečtěte si nový dTest

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2017 Přečtěte si nový dTest

Vydáno: 3.1.2014   

Jestliže zaměstnanec nastoupil do nového zaměstnání a není spokojený s pracovními podmínkami (např. s výší mzdy, místem výkonu práce, druhem práce, kolektivem), může snadno ze zaměstnání odejít. V případě, že uzavřel dohodu o zkušební době, je totiž možné jednoduše zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Zkušební doba většinou bývá sjednána v pracovní smlouvě.

Kdy je tento vzor vhodný?

Základním předpokladem zrušení pracovního poměru ve zkušební době je platné sjednání zkušební doby, která nesmí být delší než tři měsíce (šest měsíců u vedoucích zaměstnanců) po sobě jdoucí ode dne vzniku pracovního poměru. Sjednaná zkušební doba nemůže být dodatečně prodlužována. Zkušební dobu je možné sjednat nejpozději v den, který byl sjednán jako den nástupu do práce a není ji možné sjednat, jestliže pracovní poměr již vznikl (zaměstnanec nastoupil do práce).

O dobu celodenních překážek v práci a celodenní dovolené, pro které zaměstnanec nekoná práci v průběhu zkušební doby, se zkušební doba prodlužuje. Zkušební doba musí být sjednána písemně, jinak je neplatná.

Zaměstnanec může zrušit pracovní poměr z jakéhokoli důvodu nebo i bez udání důvodu. Zrušit pracovní poměr ve zkušební době lze i bez souhlasu zaměstnavatele. Zaměstnanci nenáleží odstupné.

 

Jak tento vzor využít?

Oznámení o zrušení pracovního poměru je nutné druhému účastníku doručit v písemné formě. Pracovní poměr skončí dnem doručení zrušení, není-li v něm uveden den pozdější. Pokud tedy ve zrušení neuvedete určité datum, ke kterému má pracovní poměr skončit, pak pracovní poměr skončí okamžikem doručení zaměstnavateli. Doručením se rozumí převzetí zaměstnavatelem, a to nejčastěji nadřízeným zaměstnancem či podatelnou zaměstnavatele apod. Na žádost zaměstnance je zaměstnavatel povinen písemně potvrdit doručení jakékoliv písemnosti, tzn. i výpovědi nebo zrušení pracovního poměru. Svým podpisem nevyjadřuje souhlas s obsahem písemnosti, i přesto však tuto povinnost zaměstnavatelé často odmítají splnit. Pokud zaměstnavatel odmítne písemně potvrdit převzetí zrušení pracovního poměru, lze na písemnosti vyznačit den, kdy zaměstnavatel odmítl písemnost převzít a mít k tomu nejlépe několik svědků, kteří budou ochotni tento údaj stvrdit svým podpisem či tuto skutečnost dosvědčit. Doporučujeme doručení zrušení pracovního poměru zdokumentovat. Doručit jej lze samozřejmě také poštou.

Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době je nutné učinit písemně, jinak se k němu nepřihlíží. Oznámení musí být učiněno nejpozději do uplynutí zkušební doby, jinak je zrušení pracovního poměru ve zkušební době neplatné.Přihlásit