Únava známá neznámá (8. část, závěr)

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 8.7.2005   

Prevence únavy

Prevence únavy není zas až tak jednoduchá, jak by se mohlo zdát. Možná namítnete, že člověk, který nic nedělá, nejen že nic nezkazí, ale také se neunaví. Není tomu tak. Všichni víme, že nicnedělání ubíjí nejen ducha, ale kupodivu znavuje i tělo a dá se vydržet jen určitou dobu. Podobně bylo prokázáno, že i příliš dlouhý spánek je pro dobrý pocit člověka škodlivý, že vlastně unavuje a vyčerpává. Na někoho (byť ne na každého) tak působí i spánek přes den, ostatně například epileptici nesmějí přes den spát vůbec a v noci jen přesně stanovený počet hodin. Takže – jaká je vlastně ta správná prevence únavy? Domníváme se, že na prvním místě je to správný režim práce a odpočinku...

Odpočinek

Odpočinek, zcela nezbytný pro obnovu vyčerpaných sil a energie, musí být rozčleněn do pravidelných fází. Je chybou celý rok se štvát a pak odjet na čtyřtýdenní dovolenou. Vhodnější je volno rozdělit na více částí, např. v létě si vzít dvoutýdenní dovolenou, ve zbývajících čtvrtletích týdenní volno, každý měsíc si prodloužit víkend a nakonec každý den zvolit nějaký oddech pro zdraví. Možností je jistě celá řada a záleží na založení každého, jak se odreaguje po pracovním dni, zda zvolí pasivní nebo aktivní odpočinek. Někdo dá přednost aerobiku nebo posilovně, jiný si půjde po náročném pracovním dni zaplavat nebo se projede na kole, jiný dá přednost procházce s domácím miláčkem. Jinou možnost představují relaxační techniky, opět v široké škále výběru. Zvláště účinné jsou metody meditační, jóga a další východní postupy, autogenní trénink nebo audiovizuální stimulace (nová metoda, využívající nejmodernější počítačovou techniku), ale také muzikoterapie.

Léčba hudbou

Muzikoterapie, neboli léčba hudbou, patří k nejjednodušším a nejúčinnějším relaxačním technikám, které můžeme snadno vyzkoušet sami doma...

Večer, až utichne veškerý ruch domácnosti, si lehněte pohodlně na koberec, protáhněte se, narovnejte, uvolněte se, zhluboka několikrát prodýchněte a zaposlouchejte se do příjemné meditativní hudby nebo nahrávek zpěvu ptáků či šumění moře. Klidně, uvolněně dýchejte a soustřeďte se na vnímání toho, jak z vašeho těla odchází tíha, únava, starosti, neklid a bolest.

Již po krátké době začnete pozorovat příznivý efekt této relaxace. Při výběru hudby dejte přednost klidné, pomalé, uvolňující skladbě. Nemáte-li vyhraněnou představu o vhodné hudbě, nechte si s jejím výběrem poradit ve specializovaných prodejnách.

Audiovizuální stimulace

Ještě jednodušší je metoda audiovizuální stimulace, vycházející z amerického vojenského výzkumu, která za pomoci přístrojů dodává mozku současně zvukové a optické podněty. Má za cíl nejen navodit meditativní stav vědomí, ale v jiném programu i doplnit energii a stimulovat duševní činnost.

Správný životní styl

Správný životní styl je něco, o čem slýcháme z nejrůznějších stran prakticky trvale. Přesto jistě všichni víme o svých rezervách, o tom, co bychom mohli ještě zlepšit. Mnozí by mohli odložit při cestě do práce auto a jít alespoň kousek pěšky, jiní by zase své sedavé zaměstnání mohli častěji kompenzovat aktivním pohybem (když jsme u té procházky, víte, že by to chtělo alespoň jeden kilometr denně, a pěkně ostrou chůzí?). Ti, co mají nadváhu, by měli shodit, kuřáci by se mohli vzdát své zhoubné neřesti, jiní zase piva či jiného alkoholu (ale pozor! i nejpuritánštější odborníci dnes povolují 2 dl vína denně, nejlépe přírodního červeného, které působí ochranně na kardiovaskulární systém). A o nezbytnosti kvalitního spánku v prevenci únavy jsme se již zmínili opakovaně.

Ale prevence chronických únavových stavů včetně chronického únavového syndromu (CFS) je ještě složitější. Zahrnuje minimalizaci působení stresu na organismus (ať již akutního či chronického), přiměřenou fyzickou aktivitu, dostatek kvalitního spánku a vyloučení návykových látek (tabák, alkohol...). Jsme přesvědčeni, že k preventivním krokům patří i důsledné doléčení běžných respiračních a dalších infekcí, potřebný je zvláště dostatečně dlouhý klid na lůžku. Z hlediska rozvoje účinné imunitní odpovědi při akutní infekci považujeme za účelné ponechat alespoň prvních 24 hodin horečku působit a nesrážet ji. Horečku (nikoliv subfebrilie!), totiž považujeme za základní nástroj protiinfekční obrany.

Městský člověk, který pro pracovní zátěž nemá čas či možnost sledovat změny v přírodě, který kvůli klimatizované kanceláři, umělému osvětlení a vytápěným automobilům již ani neodhadne, zda je ráno či večer a jaké je roční období, často zapomíná, že i on sám je součástí přírody, která prochází pravidelnými cykly „práce“ a „odpočinku“. Zapomíná, že i on má svůj biorytmus, ve kterém lze očekávat dobu únavy a malé výkonnosti, která ovšem obvykle přichází, když se to nejméně hodí. Ženy produktivního věku by se také měly smířit s určitým fyzickým a psychickým oslabením před a při menstruaci.

Každý by měl naslouchat řeči svého těla a snažit se ji pochopit. Dopřejme tedy tělu zaslouženou únavu a následný odpočinek. Navzdory všem snahám o maximální vitalitu nelze od našeho těla očekávat každodenní stoprocentní výkon. Je sice doba počítačů a nejrůznější techniky, ale my jsme „jenom“ lidé.

Autor: MUDr. Martin Nouza, Centrum klinické imunologie, Praha

Diskuze

Přihlásit