DPH v Česku patří k nejvyšším

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2014

Politici nám slibují snížení daně z přidané hodnoty u léků, knih, dětských plen a dětské výživy. Jak jsou na tom s DPH u sociálně citlivých druhů zboží jiné státy Evropské unie?

Daň z přidané hodnoty se v České republice za uplynulých deset let změnila celkem pětkrát, a to vždy směrem nahoru. Nyní nám politici slibují, že by se sazba DPH mohla snížit, a to pro tzv. sociálně citlivé zboží, například léky a knihy. Ty jsou u nás v současnosti zdaněny 15 procenty, což v Evropské unii představuje jednu z nejvyšších sazeb na takový druh zboží, jak dTest zjistil z dokumentů Evropské komise a ministerstev financí evropské osmadvacítky. Konkrétně na léky je u nás DPH pátá nejvyšší, u knih třetí nejvyšší. Vyplývá to ze zprávy Sazby DPH v členských státech Evropské unie (VAT Rates Applied in the Member States of the European Union).

 

Stejné zboží, jiná daň

To, že na jednotném unijním trhu existuje na stejné zboží v různých zemích různá DPH, je umožněno směrnicí 2006/112/ES O společném systému daně z přidané hodnoty. Ta má jen dva požadavky. Základní sazba na zboží a služby musí činit minimálně 15 procent. Vedle toho mohou existovat jedna či dvě snížené sazby, z nichž žádná nesmí být nižší než pět procent.

Sníženou sazbu DPH mohou státy uplatnit na směrnicí vymezený okruh zboží a služeb, jako na potraviny, léky, knihy, denní tisk, vstupenky na kulturní a sportovní akce nebo služby pohřebních ústavů a krematorií. Za zmínku stojí, že investiční zlato a zlaté mince jsou od DPH osvobozeny na celém území EU, tedy i u nás.

Připomeňme, že Česko má v současné době základní sazbu DPH ve výši 21 procent a jen jednu sníženou sazbu DPH, jejíž výše je 15 procent. Všechny tři strany, které na konci loňského roku vedly jednání o vládní koalici, vyjádřily ochotu zavést od roku 2015 další, tedy druhou sníženou sazbu DPH, jak to EU umožňuje. Z koaličních jednání vyplývá, že by měla být ve výši pěti procent a vztahovala by se na léky, knihy, dětské plenky a dětskou výživu. Čeští spotřebitelé by se tak dostali do skupiny zemí, kde je toto zboží daně-no málo nebo vůbec ne.

 

Vyjednali si nula procent

Tak jako existují výjimky z pravidel, existují i unijní státy, kde mají léky a knihy nulovou sazbu DPH nebo je pod pěti procenty. Jak je to možné? Vyjednaly si to a dokázaly si to obhájit.

Nulovou sazbu DPH na léky má Velká Británie a Irsko, ale také Malta, která vstoupila do EU ve stejné době jako Česká republika. Sazbu pod pět procent mají na léky ve Francii (2,1 %), Lucembursku (3 %) a Španělsku (4 %). Další čtyři státy stanovily na léky pětiprocentní DPH.

Pokud jde o knihy, vyšší sazbu DPH než Češi mají pouze Dánové (25 %) a Bulhaři (20 %). V deseti státech unie se výše DPH pohybuje od nuly do pěti procent. Určitou kuriozitou je zdanění knih ve Francii. Knihy s pornografickou tematikou a násilím jsou zdaněny 19,6 procenta, zatímco veškeré ostatní 5,5 procenta.

Obdobná situace je u novin a časopisů, na které má Česko rovněž třetí nejvyšší DPH z 28 členských států EU po Litvě (21 %) a Bulharsku a Slovensku, které shodně stanovily sazbu ve výši 20 procent. V Česku je to 15 procent.

 

Na ostrovech zvýhodňují děti

Dětská výživa, která by rovněž mohla zlevnit díky shodě v koalici, spadá mezi potraviny, které jsou v zemích EU daněny různou výší. V Česku je na ně stanovena patnáctiprocentní DPH, osmá nejvyšší v EU. Nulovou sazbu na většinu potravin mají Velká Británie, Irsko a Malta, tříprocentní Lucembursko, Španělsko s Itálií pak shodně čtyři procenta. A jak je tomu u našich sousedů? V Polsku je sazba pět procent, v Německu sedm, v Rakousku deset a na Slovensku dvacet procent.

Některé země uplatňují na potraviny dvě sazby DPH, přičemž jedna z nich je speciálně pro dětskou a kojeneckou výživu, což je model, který by se mohl aplikovat i v Česku.

Dětské plenky jako položka se zvláštním zvýhodněným zdaněním není stanovena v žádném unijním státě. Evropská komise však uvažuje, zda by to mohlo přijít na pořad dne. Za pozornost stojí, že ostrovní státy Velká Británie a Irsko uplatňují na dětské oblečení a obutí nulovou sazbu DPH a Lucembursko tři procenta. 

 

Pilíř státní kasy

Daň z přidané hodnoty představuje takřka čtvrtinu příjmů státního rozpočtu České republiky. Letos by na DPH za zboží a služby nakoupené spotřebiteli a institucemi mělo do státní pokladny při-téci 218,7 miliardy korun, jak vyplývá ze zákona o státním rozpočtu na rok 2014. Celkové příjmy státního rozpočtu ze všech zdrojů by v tomto roce měly dosáhnout bezmála 1,1 biliónu korun.

Přihlásit