Jak testujeme elektrické zubní kartáčky

Podíl jednotlivých skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Odstranění zubního plaku 50 %, každodenní používání 10 %, úchop kartáčku 5 %, dosažitelnost obtížných míst 5 %, pocit v ústech 5 %, hluk a vibrace 10 %, výdrž na jedno nabití 2,5 %, zakončení štětinek 5 %, spotřeba energie dobíjecí stanice v režimu stand-by 5 % a návod k použití 2,5 %.

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována a celkové hodnocení pak nemusí odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení. V tomto případě špatná známka u parametrů spotřeba dobíjecí stanice v režimu stand-by, odolnost proti pádu a voděodolnost limituje celkové hodnocení.

Praktické zkoušky

Testovací panel se skládal z 15 osob, které po dobu pěti týdnů pravidelně docházely do laboratoře, kde si čistily zuby. Před začátkem testu zubař prohlédl každého účastníka a pomocí metody TMQH stanovil množství zubního plaku, takzvaný index zubního plaku. Stejný postup stanovení příslušného indexu jsme použili i po vyčištění zubů, abychom zjistili účinnost jednotlivých elektrických kartáčků.

Dobu čištění zubů testující nemohli ovlivnit, byla stanovena na dvě minuty. Většina elektrických kartáčků se podle tohoto časového intervalu řídí.

Každý uživatel na kartáčku hodnotil snadnost každodenního používání, úchop, jak snadno lze dosáhnout obtížných míst, jaký navozuje pocit v ústech, jak moc je hlučný a zdali jsou vibrace nepříjemné.

Zakončení štětinek jsme zkoumali v laboratoři pod stereomikroskopem. Vybrali jsme pět náhodných svazků a sledovali kvalitu jednotlivých zakončení. Čím vyšší byl poměr správně ku špatně zakončeným štětinkám, tím lepší byla výsledná známka. Příklad špatného zakončení: ploché, ostré (do tvaru obyčejné tužky), zlomené, zahnuté, useknuté, roztřepené a jinak zdeformované.

Odolnost proti pádu jsme zkoušeli v otočném bubnu, kde jsme nechali opakovaně padat kartáček i s nasazenou hlavicí na kovovou desku. Funkčnost kartáčku byla zkoušena po 4, 10 a 20 pokusech.

Voděodolnost jsme zkoušeli podle deklarace výrobce. Pokud byl výrobek označen IPX7 – mezinárodní označení výrobků odolných proti krátkodobému ponoření do vody – ponořili jsme ho na 1 minutu kompletně do vody.

Spotřeba energie

Měřili jsme spotřebu nabíjecí stanice v režimu stand-by i při celkovém nabíjení kartáčku, zajímala nás také výdrž kartáčku na jedno nabití a celková doba nabíjení.

Přihlásit