Předváděcí akce: podmínky se mění, spotřebitel posiluje

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 1/2014

Mohutná loňská ofenziva proti pořadatelům předváděcích akcí přinesla pozitivní výsledky. Pomyslným završením snah o větší ochranu spotřebitele před nátlakovým jednáním tzv. šmejdů bylo prosincové jednomyslné schválení vládní novely zákona o ochraně spotřebitele v Poslanecké sněmovně. Pořadatelé předváděcích akcí budou muset mimo jiné zasílat dopředu podrobné informace dozorovým orgánům.

Organizátoři předváděcích akcí budou muset informovat Českou obchodní inspekci, jejíž pravomoci změna zákona posílí, o místu a datu konání i podrobnostech o typu zboží, které hodlají nabízet. Podobně postupuje třeba Rakousko, kde musí pořadatelé podobných akcí posílat informace živnostenskému úřadu, který schvaluje i text reklamy a pozvánky na akci.

Na začátku byl film a petice

dTest sleduje problematiku předváděcích akcí dlouhodobě a snaží se prosazovat větší ochranu spotřebitelů, zejména seniorů. V loňském roce jsme se rozhodli vyvinout tlak na české státní orgány podporou petice proti šmejdům, k jejímuž názvu byl inspirací dokumentární film „Šmejdi“, který mapuje praktiky na předváděcích akcích a jehož mediálním partnerem dTest je. Jeho uvedení do kin a spuštění zmiňované petice přišlo prakticky ve stejnou chvíli. Navíc jsme vydali speciální brožuru věnovanou tematice předváděcích akcí a způsobům obrany spotřebitele s názvem „Jak nespadnout do pasti“, kterou si můžete zdarma objednat nebo stáhnout na našem webu.

Petici se 180 tisíci podpisů jsme předali poslancům před zmiňovaným prosincovým hlasováním o změně zákona týkající se zpřísnění podmínek pro pořádání předváděcích akcí. Ve sněmovně se tak kruh uzavřel – ve prospěch spotřebitelů, což bylo cílem celé akce.

Šmejdi nikdy nespí

Zatímco my jsme se snažili bojovat za práva spotřebitelů, organizátoři předváděcích akcí vymýšleli nové způsoby, kde přitvrdit. Jak narůstal tlak na pořadatele v Česku, někteří se rozhodli, že své aktivity přesunou do zahraničí. Nejčastější destinací pro jejich praktiky se staly zájezdy do Turecka, kde vedle tvrdého přesvědčování vstupoval do hry faktor neznámého prostředí a neznalosti jazyka. Spotřebitel byl ponechán napospas třeba tureckým prodavačům koberců, kteří stupňovali svůj tlak, než byla smlouva podepsaná. Při podobných akcích v zemích EU může pomoci třeba Evropské spotřebitelské centrum, mimo území Unie je ale situace mnohem horší. Základní rada tedy zní: na podobné akce vůbec nejezdit!

Novým trikem organizátorů předváděcích akcí byla v loňském roce i takzvaná zprostředkovatelská smlouva. Spotřebitel uzavíral najednou hned několik smluv s různými subjekty, aniž by o tom měl tušení. Pokud od hlavní smlouvy  následně odstoupil, další zprostředkovatelské smlouvy často neřešil, protože o nich jednoduše nevěděl. A když už si jich všiml, zjistil, že získat peníze zaplacené na jejich základě je nemožné, protože zprostředkovatelé byli zpravidla obtížně dohledatelní lidé. I před tímto problémem jsme varovali.

Osvěta je základ

Aby se důležité informace o možnostech obrany před praktikami pořadatelů předváděcích akcí, na kterých nechybí agresivní chování a psychický nátlak, dostaly k co nejširšímu publiku především z řad seniorů, pořádali jsme na konci loňského roku cyklus přednášek ve dvanácti městech České republiky. Na nich jsme informovali i o další snaze šmejdů upřít spotřebitelům zákonné právo odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání. Organizátor akci pořádal v účelově nahlášených provozovnách, aby se nejednalo o prodej mimo obvyklé prodejní prostory. Tím byl formálně například sál hotelu nahlášený za provozovnu. Ovšem spotřebitel se nesmí nechat odbýt – pouhé uvedení informace, že smlouva byla uzavřena v provozovně, nenaplňuje podmínky zákona. Je nezbytné zohlednit, zda je skutečně nákup na přednášce konané v sále hotelu běžný a zda spotřebitel může daný druh podnikání na daném místě očekávat.

Problematiku předváděcích akcí samozřejmě budeme sledovat i v roce 2014 a nadále budeme bojovat za práva spotřebitelů. 


Přihlásit