O službu VašeStížnosti.cz je velký zájem

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 26.11.2013   

Službu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů VašeStížnosti.cz využilo za první měsíc 450 spotřebitelů.

Spotřebitelé mají od října 2013 novou možnost, jak řešit své spotřebitelské problémy. Aby se případně nemuseli obracet na soud, mohou nyní využít službu VašeStížnosti.cz, kterou pro ně zřídil a provozuje dTest, největší spotřebitelská organizace v České republice. Za první měsíc provozu této služby se na nás spotřebitelé obrátili ve 450 případech, ve kterých si stěžovali na stovky různých obchodníků. Více jak desítku stížností se k jejich spokojenosti už podařilo vyřešit.

Proces řešení stížností je pro spotřebitele jednoduchý: na webové stránce www.vasestiznosti.cz vloží stížnost, kde identifikují obchodníka a popíšou svůj případ. Naši poradci pak vypracují ke stížnosti stanovisko a kontaktují obchodníka s výzvou, aby případ řešil. Přesný popis fungování služby a postupu řešení případů najdete na výše uvedené webové stránce.

Jsme rádi, že obchodníci se ke stížnostem spotřebitelů většinou staví čelem. Uvědomují si, že to je pro ně lepší než případný soudní spor, protože díky vstřícnému vyřešení problému pak mohou zákazníka získat zpět. Špatné zkušenosti se naopak rychle šíří v okolí dotčeného spotřebitele.

Služba VašeStížnosti.cz slouží vedle bezprostředního řešení konkrétních stížností také jako zdroj informací o přístupu obchodníků k zákazníkům. Na závěr každého případu totiž každý zákazník ohodnotí přístup obchodníka a z těchto hodnocení se pak skládá takzvané skóre vstřícnosti. To je spolu s detaily jednotlivých případů veřejně dostupné na stránce www.vasestiznosti.cz.

Nejvíc stížností přišlo za první měsíc provozu služby VašeStížnosti.cz na společnosti Nebeslev (14 stížností), Alza.cz (12 stížností) a Telefónica ČR (9 stížností). Právě Alza, Telefónica, ale také řada dalších společností s námi na řešení případů spolupracují a snaží se vycházet zákazníkům vstříc.

Problémy se zbožím a službami mohou potkat každého zákazníka. Je proto důležité nakupovat u prodejců a dodavatelů, jimž problémy jejich zákazníků nejsou lhostejné. A pokud přes všechnu ostražitost spotřebitel narazí, může využít službu VašeStížnosti.cz nebo bezplatnou poradenskou linku dTestu na čísle 299 149 009, případně využít i jiných forem poradenství, ať už elektronické či osobní. dTest v tomto roce vyřídil již více než 23 tisíc spotřebitelských stížností a dotazů.

Přihlásit