dTest: O službu VašeStížnosti.cz je velký zájem

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2022 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 26.11.2013   

Službu pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů VašeStížnosti.cz využilo za první měsíc 450 spotřebitelů.

Spotřebitelé mají od října 2013 novou možnost, jak řešit své spotřebitelské problémy. Aby se případně nemuseli obrátit na soud, mohou využít službu VašeStížnosti.cz. Zřídil ji a provozuje dTest, největší spotřebitelská organizace v České republice, a to s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu. Za první měsíc provozu této služby spotřebitelé podali 450 stížností na stovky různých obchodníků. Více jak desítku stížností se již podařilo vyřešit ke spokojenosti spotřebitelů.

Proces řešení stížností je pro spotřebitele jednoduchý: vloží na webové stránce www.vasestiznosti.cz stížnost, kde identifikují obchodníka a popíší svůj případ. Poradci dTestu pak vypracují ke stížnosti stanovisko a kontaktují obchodníka s výzvou, aby případ řešil. Přesný popis fungování služby a postupu řešení případů je na webové stránce www.vasestiznosti.cz.

„Jsme rádi, že obchodníci se ke stížnostem spotřebitelů většinou staví čelem,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právní poradny dTestu. „Uvědomují si, že to je pro ně lepší než případný soudní spor. Díky vstřícnému vyřešení problému mohou zákazníka získat zpět. Špatné zkušenosti se navíc rychle šíří i v okolí dotčeného spotřebitele.“

Služba VašeStížnosti.cz slouží vedle bezprostředního řešení konkrétních stížností také jako zdroj informací o přístupu obchodníků k zákazníkům. Ti totiž na závěr každého případu ohodnotí přístup obchodníka – a z těchto hodnocení se skládá tzv. skóre vstřícnosti. To je pak, spolu s detaily jednotlivých případů, na stránce www.vasestiznosti.cz veřejně dostupné.

Nejvíc stížností přišlo za první měsíc provozu služby VašeStížnosti.cz na společnosti Nebeslev (14 stížností), Alza.cz (12 stížností) a Telefónica ČR (9 stížností). „Právě Alza nebo Telefónica, a také řada dalších společností, s námi na řešení případů spolupracují a snaží se vycházet zákazníkům vstříc,“ konstatuje Lukáš Zelený.

„Problémy se zbožím a službami mohou potkat každého zákazníka. Je proto důležité nakupovat u prodejců a dodavatelů, jimž problémy jejich zákazníků nejsou lhostejné,“ doporučuje Lukáš Zelený. „A pokud přes všechnu ostražitost spotřebitel narazí, může využít službu VašeStížnosti.cz nebo bezplatnou poradenskou linku dTestu na čísle 299 149 009, případně využít i jiných forem poradenství, ať už elektronické či osobní.“ dTest v tomto roce vyřídil již více než 23 tisíc spotřebitelských stížností a dotazů.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

 

Poradenská linka časopisu dTest na čísle 299 149 009 je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin. Spotřebitelé zde za cenu běžného tarifu volání mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, se kterými se na českém trhu setkávají. Od spuštění provozu v roce 2010 využily této možnosti již desetitisíce spotřebitelů - poradenská linka časopisu dTest je tak nejvyhledávanější cestou k řešení spotřebitelských potíží v ČR.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, které bylo založeno v roce 1992, je vydavatelem spotřebitelského časopisu dTest. Na stránkách časopisu jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů produktů, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o spotřebitelských právech a rady, jak tato práva účinně uplatňovat. Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit