Právní poradna: Vstupenky na koncert, nefunkční světlo a další

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Co dělat, když přes internet zakoupíte vstupenky na koncert a záhy zjistíte, že se vám termín konání akce nehodí? Kdy můžete odstoupit od kupní smlouvy na několik stejných výrobků z důvodu závady na jednom z nich? Poučte se z dotazů, se kterými se spotřebitelé obracejí na naši poradnu.

Spotřebitelská poradna dTestu

Do nepříjemné situace se může dostat každý, proto vám přinášíme informace, jak se co nejefektivněji domoci svých práv s naší pomocí: 

1) Uložte si do telefonu číslo poradenské linky dTestu 299 149 009. Každý všední den od 9 do 17 hodin jsou vám k dispozici naši poradci.

2) Setkáte-li se při nákupu, reklamaci či v jiné situaci s problémem, se kterým si nevíte rady, a je všední den mezi 9. a 17. hodinou, volejte hned.

3) Potřebujete-li vyřešit složitější problém, mějte po ruce všechny písemnosti (např. účtenku, smlouvu, záruční list), připravte si stručné shrnutí problému, aby se náš poradce mohl v dané věci rychle zorientovat a poradit vám, jak postupovat.

Přes internet jsem zakoupil dvě vstupenky na koncert, avšak posléze jsem si uvědomil, že v tomto termínu budeme s přítelkyní na dovolené a lístky by nám tak propadly. Umožňuje mi zákon i v tomto případě odstoupit od smlouvy ve 14denní lhůtě bez uvedení důvodu?
Petr B.

Situace, ve které se nacházíte, je jednou z výjimek, kdy zákon spotřebiteli nedává právo od smlouvy odstoupit výše uvedeným způsobem. Doporučujeme se se společností zajišťující prodej vstupenek dohodnout na zrušení smlouvy a v případě neochoty druhé strany k dohodě lístky přeprodat jiným zájemcům.

 

V současné době ukončuji smlouvu s poskytovatelem internetu. Co si pamatuji, vždy jsem hradila všechna vyúčtování, přesto bych měla ráda v ruce doklad o tom, že mu nic nedlužím. Mám právo něco takového po poskytovateli žádat?
Kamila V.

Ano, máte. Požádejte poskytovatele písemně o potvrzení skutečnosti, že po celou dobu trvání účastnické smlouvy byly všechny jím vystavené faktury řádně a včas hrazeny. Současně jej vyzvěte, aby sdělil, zda vůči vám eviduje jiné nesplněné závazky, které případně mohly být i postoupeny třetí osobě. Kopii dopisu spolu s dodacími lístky bezpečně uschovejte pro případ, že by se někdo v budoucnu snažil vymáhat vám neznámé částky ze zrušené smlouvy. Pokud vás poskytovatel ani přes vaši výzvu nevyrozuměl, jde to k jeho tíži a nemůže případně ani tvrdit, že jste v prodlení s jakoukoli úhradou.

 

Koupil jsem si šest stejných venkovních světel na dům a jedno po čtyřech měsících přestalo svítit. Reklamoval jsem ho a po mé urgenci třicátý den mi přišla odpověď, že světlo výrobce již nemá a že mi tak pošlou peníze za tento kus zpět. Výsledkem bude, že mi zůstane pět světel stejných a šesté bude úplně jiné. Mám právo odstoupit od smlouvy na všechna světla?
Roman H.

Nebyla-li světla prodávána jako souprava, ale každé jednotlivě, nebo jestliže jste při uzavírání smlouvy nedal prodávajícímu jasně na vědomí, že podmiňujete nákup všech světel jejich společným fungováním a užíváním, nemáte právo na odstoupení od celé kupní smlouvy na všech šest světel.

Přihlásit