NOZ - Nový občanský zákoník

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Pět částí, sedmnáct hlav a sedmdesát tři dílů… To není pohádkový drak, ale struktura nového občanského zákoníku, který nabude účinnosti úderem novoroční půlnoci, tedy od 1.1.2014. Úctyhodných 3081 paragrafů bude upravovat téměř celou problematiku občanského a obchodního práva. A dTest vám pomůže se v tom všem vyznat.

Nový občanský zákoník pro podnikatele

Dne 1. ledna 2014 nabude účinnosti dlouho očekávaný zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který sebou přinese mnoho změn ve vztazích mezi podnikatelem a jeho zákazníkem. Připravili jsme seriál článků, který podnikatelům pomůže lépe se zorientovat v nové problematice.

Vyberte si téma, které vás zajímá:

  1. NOZ - Nový občanský zákoník
  2. Co je a není věc?
  3. Informační povinnost
  4. Jak uzavřít smlouvu
  5. Záruka a reklamace

Připravte se

Největší změna občanského a obchodního práva v historii je vskutku impozantní – svým rozsahem hravě překoná jakýkoliv předpis, který u nás kdy platil, a nezůstane mnoho životních situací, jež by nový zákoník neřešil. Nová právní úprava stojí na zásadách spravedlnosti a svobody, zároveň však počítá také s tím, že každý člověk má svůj rozum, umí ho používat a je přiměřeně opatrný. 

Nový zákoník předpokládá, že každý jedná poctivě a v dobré víře, nepoctivost jednání se bude muset prokazovat. Podle nové úpravy bychom tedy měli každé jednání považovat spíše za platné než za neplatné, což má předcházet vyhýbání se závazkům kvůli drobným chybám, náhodám či nedorozumění.

Čeká nás také mnoho nových výrazů a právních institutů. Kam byste třeba zařadili slova jako výprosa, pacht, výměnek, odkazovník či odúmrť? Kdo tipoval knihy Boženy Němcové, možná by se trefil, ale najdete je také právě v novém občanském zákoníku, z něhož postupně přejdou i do našich každodenních slovníků. 

Nový občanský zákoník chce rovněž chránit slabší stranu, tedy nejčastěji spotřebitele. Nejlepší obranou je tradičně dobrá příprava a kvalitní informace, proto jsme pro vás přichystali nový seriál, který vás provede všemi důležitými změnami a nástrahami, jež spotřebitelům nová právní úprava přinese. Vyjasníme nejdůležitější pojmy, budeme se věnovat způsobům uzavírání smluv a závazků, řekneme si, na co je důležité se ptát nebo co je třeba si ověřit. Zkrátka vám ukážeme, jak se nová úprava liší od staré, co se bude muset dělat jinak a jak chránit a uplatňovat svoje práva.

 


Přihlásit