Právo: Vaše práva na e-shopu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Publikováno v časopise 11/2013

Nákupy přes internet mohou ušetřit čas i peníze a v předvánočním období se stávají každoročním hitem. Nevýhodou je, že si nabízené zboží nemůžete pořádně prohlédnout a vyzkoušet, na druhé straně jej však můžete do čtrnácti dnů vrátit. Jaká jsou práva spotřebitelů při nákupu na e-shopech? A jak se vyvarovat problémů?

Základní poučka nepřekvapí: vždy je potřeba být obezřetný. Platí to pro samotný výběr solidního internetového obchodu i seznámení se s obchodními podmínkami prodejce. Právě na jejich základě uzavíráte smlouvu, ale je dobré vědět, že v tomto případě nemusí vždy platit okřídlené „co je psáno, to je dáno“. Tato ujednání totiž musí především splňovat zákonné povinnosti a nesmí být psaná v neprospěch spotřebitele – pak by byla neplatná.

 

Právo čtrnácti dnů

Odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku (po internetu, telefonu) můžete do čtrnácti dnů od převzetí zboží, přičemž klíčové je datum doručení oznámení o odstoupení prodejci. Neznamená to, že v této lhůtě musíte zakoupenou věc vrátit, na tom se většinou domlouváte během vaší komunikace s obchodníkem. Odstoupit od smlouvy můžete také ještě předtím, než si danou věc vůbec převezmete. Důvody mohou být různé: koupi jste si rozmysleli, zboží nesplnilo vaše očekávání, netrefili jste potřebnou velikost. Je to čistě vaše osobní věc a nikomu se nemusíte zpovídat. Toto právo vám dává forma uzavření smlouvy na dálku. Existuje jen pár výjimek u specifických věcí, které popisujeme v informačním boxu. Peníze, včetně poštovného za cestu k vám, mají být prodávajícím vráceny do třiceti dnů. Vy hradíte pouze náklady spojené s cestou zboží zpět. 

 

Osobní odběr vs. doručení

Co je ještě v souvislosti s možností odstoupení dobré vědět? Tak třeba to, že nerozhoduje, jakým způsobem si zboží převezmete. Ať zvolíte osobní odběr v kamenné prodejně, zaslání poštou nebo kurýrem, vaše právo na odstoupení do čtrnácti dnů platí vždy. Sice se najdou internetoví prodejci, kteří tvrdí, že při osobním odběru smlouvu vlastně uzavíráte v prodejně a ne distanční formou, ale nemají pravdu. Stejná ustanovení platí i pro nákup na sociálních sítích, kde se občas prodejci snaží zákonné právo spotřebitelům upřít. Na takové případy nás upozornila již řada lidí volajících na naši telefonickou poradnu. Doporučujeme vyvarovat se nákupu u obchodníků, kteří o sobě na facebooku výslovně tvrdí, že nejsou e-shopem, případně neuvádí informace dle zákona či jasné a ověřitelné kontaktní údaje.  

 

Informační povinnost

Když už je řeč o informacích uváděných prodejcem ještě před nákupem, je dobré zmínit, že v novém občanském zákoníku, který vstoupí v účinnost 1. ledna 2014 a o němž píšeme v samostatném článku, bude informační povinnost obsáhlejší. Smlouvy uzavřené ještě v letošním roce ovšem vycházejí z aktuální úpravy. Ať už je platné jakékoli znění, dostatečné množství informací před uzavřením smlouvy byste měli mít vždy. Nenajdete-li jich na vybraném e-shopu dostatek, poohlédněte se po jiném. Je to jeden z preventivních kroků, kterým se vyhnete případným potížím. Absence základních informací může být podezřelá, stejně jako nápadně nízké ceny v porovnání s konkurencí nebo smluvní podmínky hemžící se pokutami za zrušení či nepřevzetí objednávky.    

 

Jaké informace hledat na e-shopu?

Plní prodejce svoji informační povinnost? Z prezentace každého internetového obchodu by měly být zřejmé tyto informace: 

  • obchodní firma nebo jména a příjmení a identifikační číslo dodavatele,
  • sídlo právnické osoby a bydliště v případě fyzické osoby,
  • údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné obdobné evidenci, včetně spisové značky, pokud je přidělena,
  • kontaktní údaje, zejména poštovní adresa pro doručování, telefonní číslo, případně adresa pro doručování elektronické pošty. Kontakt na Skype sice může budit dojem dynamické a o zákazníky dbající společnosti, ale samotný rozhodně nestačí. 

Pokud máte pochybnosti o identitě prodejce a jeho povolení k podnikání, ověřte si, zda si tak trochu nevymýšlí. Živnostenská oprávnění můžete zkontrolovat například v uživatelsky poměrně příjemném rejstříku ARES, který vede Ministerstvo financí ČR. 

 

­­Poškozené zboží 

Věděli jste, že nejste ze zákona povinni zkontrolovat dodané zboží při převzetí? Je pravdou, že i přes to okamžitou kontrolu rozhodně doporučujeme. Ovšem pokud tak neučiníte, nemůže tím prodejce zdůvodňovat odmítnutí vaší reklamace či požadavku na vrácení zboží v důsledku odstoupení od smlouvy během čtrnácti dnů od převzetí. Zákon totiž jasně říká, že prvních šest měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že za poškození odpovídá prodejce, nemůže-li prokázat opak. A k tomu mu rozhodně nestačí váš podpis na předávacím protokolu.

Reklamace

Pokud chcete zboží reklamovat, nemusíte dodávat originální obal, návod k použití nebo originální doklad o zaplacení. V případě reklamace upozorňujeme také na případy, kdy se prodejce rozhodne věc opravit „v zájmu dobrých vztahů“, samotnou reklamaci ovšem označí za neoprávněnou. Zdá se, že spotřebitel není poškozen, jenže řetězení „dobrovolných“ oprav zboží umožňuje obchodníkům vyhnout se zákonné povinnosti vyřídit reklamaci výměnou nebo vrácením peněz. Obchodník takto obchází zákon, navíc „dobrovolnou“ opravou likviduje jediný důkaz, který má zákazník k dispozici, aby mohl prokázat, že zboží při uplatnění reklamace skutečně mělo vadu, kterou obchodník sice neuznal, ale přesto za ni odpovídá.

 

Kdy nelze užít zákonné odstoupení 

Právo odstoupit od smlouvy uzavřené distanční formou do čtrnácti dnů od převzetí se nevztahuje například na tyto případy:

  • služby, které začaly být se souhlasem spotřebitele poskytovány před uplynutím čtrnáctidenní lhůty pro odstoupení,
  • zboží a služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu a prodávající či poskytovatel ji neovlivní,
  • zboží upravené podle přání spotřebitele a zboží podléhající rychlé zkáze, opotřebení či zastarání,
  • audio, video nahrávky a software, porušil-li spotřebitel jejich originální obal,
  • noviny, periodika a časopisy,
  • smlouvy spočívající ve hře či loterii.

Přihlásit