Jednostranná změna tarifu? Můžete změnit operátora!

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 17.10.2013   

Mobilní operátoři často mění své obchodní podmínky a nebývá to vždy k radosti zákazníků. Co když ale operátor klientovi jednostranně změní celý tarif? V takovém případě může naštěstí zákazník bez sankce odstoupit od smlouvy. Musí to však udělat včas.

Mnohé zákazníky operátora Telefónica O2 zaskočila informace, že jim budou zrušeny jejich staré tarify a Telefónica je převede na některý ze svých stávajících tarifů. Podobná vynucená změna tarifů nemá u nás obdoby, většina operátorů udržuje základní podmínky smluv se zákazníky tak, jak byly dohodnuty. Oproti tomu drobné úpravy obchodních podmínek jsou poměrně časté, zákazník si jich většinou ani nevšimne.

Obecně platí, že jakékoliv změny smlouvy musí odsouhlasit obě strany. Zákon o elektronických komunikacích dává operátorům výjimku, pokud chtějí podmínky měnit, musí ale dodržet určená pravidla. Informace o změně musí být zveřejněna nejméně jeden měsíc před datem, k němuž mají nové podmínky platit. Zákazník také musí být o změně prokazatelně informován stejným způsobem, jakým je mu zasíláno vyúčtování. Zároveň ho musí operátor poučit, že může bez sankcí odstoupit od smlouvy. Když jsou tyto podmínky splněny, má zákazník čas na odstoupení nejpozději do dne účinnosti nových podmínek. Pokud ovšem operátor zákonné podmínky nesplní, tedy například zákazníka informuje pozdě nebo mu zatají, že může ukončit smlouvu, pak změna podmínek není vůči zákazníkovi vůbec účinná.

Problematické bývají smlouvy na dobu určitou, protože při jejich vypovězení musí zákazník často platit smluvní pokutu nebo doplatit závazek do konce účinnosti smlouvy. Při jednostranné změně podmínek to ale neplatí. Operátor nesmí zákazníkovi, který práva odstoupení od smlouvy využije, uložit žádné sankce. Lze tedy odstoupit i od smlouvy na dobu určitou nebo od smlouvy s dotovaným telefonem.

Pro případ, že zákazník není se změnou smlouvy spokojen, může využít takové příležitosti ke změně operátora, aniž by riskoval obvyklé sankce. Časopis dTest pro spotřebitele připravil přehlednou kalkulačku mobilních tarifů na www.dtest.cz/tarify
 


Přihlásit