Odpověď na neplatnou výpověď stavebního spoření

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 1.9.2013   

Máte starou smlouvu o stavebním spoření s vysokým úrokem? Tak to už vám asi spořitelna napsala, že by ji ráda změnila a nabídla nové služby, nebo ji rovnou vypověděla. Zákazníci, jimž se vklady úročí někdy i čtyřmi procenty, pro ni nejsou vůbec výhodní, a tak se snaží starých smluv zbavit. Ty totiž nejen že mají výhodný úrok, ale spořitelnám nedávají ani příliš možností, jak je změnit či ukončit.

Kdy je tento vzor vhodný?

Vzor lze využít v případech, kdy spořitelna oznámila klientovi výpověď staré smlouvy o stavebním spoření bez relevantního důvodu, který by byl uveden ve smlouvě nebo v jejích obchodních podmínkách v době uzavření smlouvy či v době uzavření jakéhokoliv písemného dodatku ke smlouvě.

 

Jak tento vzor využít?

Smlouva o stavebním spoření se řídí jednak zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, jednak občanským zákoníkem. Součástí každé smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky (VOP) a zákazník se vždy řídí tou verzí, která byla účinná v době, kdy sjednával smlouvu, nebo ji měnil a s novými obchodními podmínkami souhlasil. Právě obchodní podmínky určují (mimo jiné), jakým způsobem lze smlouvu ukončit nebo vypovědět. Obecně platí, že pokud není nějaká záležitost upravená smlouvou, řídí se podpůrně zákonem. Pokud tedy ve smlouvě otázka výpovědi není řešena, podíváme se, co na to zákon. Pokud ale smlouva stanoví, za jakých podmínek ji lze vypovědět, pak už se obecná ustanovení zákona nepoužijí, pokud na ně smlouva neodkazuje přímo.

Pokud jste došli k závěru, že výpovědní důvod, který spořitelna uvedla v dopise, není dle vaší smlouvy a jejích obchodních podmínek relevantní, výpověď smlouvy odmítněte a trvejte na tom, ať spořitelna nadále plní tak, jak jste se původně domluvili. Smlouvy platí stejně jak pro spotřebitele, tak pro spořitelny.

V hlavičce vyplňte své jméno a adresu a v dopise dobře identifikujte smlouvu, aby vaši reakci spořitelna nepřehlédla z ryze formálních důvodů. Rozmyslete si, proč právě výpověď vaší smlouvy je neplatná a zbylé důvody ze vzoru vymažte. Se spořitelnou doporučujeme komunikovat písemnou formou. Dopis pošlete doporučeně, abyste měli jistotu, že došel, připojte k němu doručenku.


Přihlásit