Nenechte se ošálit "dětskými" potravinami

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 9.10.2013   

Označením "dětské" nebo "pro děti" se honosí řada potravin. Problém je, že tato označení nejsou pro výrobce nijak závazná, pokud se týkají dětí starších tří let. Nevztahují se na ně žádná speciální pravidla a často se jedná o zcela prázdné marketingové tvrzení. Potraviny pro děti do tří let naopak musí splňovat přísnější hygienická a výživová kritéria určená vyhláškou.

Příklad: Námi testované šunky

Když nás výrobci ujišťují, že jejich šunky jsou pro děti, případně pro děti od tří let, dobře vědí, že je to k ničemu nezavazuje. Pravidlům pro výživu malých dětí do tří let by nevyhověla žádná z námi testovaných šunek označených jako "dětské" nebo "pro děti", a to pro nadměrnou slanost. Ta se odvozuje od množství sodíku v potravině. 

Ve sto gramech masitých pokrmů pro malé děti do tří let smí být nejvýše 200 miligramů sodíku. Ve sto gramech testované šunky pro děti od tří let bylo tisíc miligramů sodíku, tedy pětkrát více. Konkrétně šlo o šunku Bilbo z Kosteleckých uzenin. Takřka stejné množství sodíku – 959 miligramů – laboratoř naměřila ve sto gramech šunky pro děti od tří let v LE & CO výběrové. Sodíkovou bombou byla dětská šunka Schneider Junior z Masokombinátu Plzeň. Ve sto gramech obsahovala 1120 miligramů sodíku.

Připomeňme, že příjem sodíku ve stravě zdravého dospělého člověka by neměl překročit 2400 miligramů za den. Toto množství by dospělý člověk vyčerpal snědením 250 gramů dětské šunky. Ještěže se děti po třetím roce věku v jídle nimrají.


Méně slané, méně tučné, méně pesticidů

Kdo by dětem nepřál jen to nejlepší. Z hlediska potravinářských předpisů však představují zvýhodněnou skupinu pouze malé děti do tří let. Potraviny pro ně určené podléhají přísnějším mikrobiologickým požadavkům a jsou pro ně stanoveny náročnější limity na obsah pesticidů. Platí také, že tyto potraviny musí být méně slané a méně tučné, přičemž některé tuky se nesmějí používat vůbec. Povoleny jsou také jen některé sacharidy, a to jen do určitého množství. Podrobná pravidla vymezuje vyhláška č. 54/2004 Sb. o potravinách určených pro zvláštní výživu a o způsobu jejich použití.

Zmíněná vyhláška dělí potraviny pro malé strávníky do tří kategorií, a to na potraviny pro počáteční kojeneckou výživu, potraviny pro pokračovací kojeneckou výživu a potraviny pro výživu malých dětí, což jsou děti od jednoho do tří let věku. Na obalu potravin si proto vždy všímejme, pro jakou z těchto kategorií je dětská výživa určena.

Když je na potravině uvedeno, že je určena dětem, ale bez vymezení konkrétního věku či kategorie, jde pouze o marketingový trik, jak upoutat pozornost spotřebitelů a výrobce se tím k ničemu nezavazuje. Příkladem budiž náš říjnový test šunky s označením „pro děti“ nebo „dětská“. Žádný z těchto výrobků nebyl dietnější než ostatní testované šunky.


Odrazování od kojení zakázáno

Počáteční kojenecká výživa nesmí vyvolávat dojem, že je lepší než mateřské mléko. Na obalu těchto potravin nesmí být obrázky kojenců ani jiné obrázky nebo tvrzení, které by idealizovaly výrobek. Zakázány jsou výrazy „humanizovaný“, „maternizovaný“ či „upravený“ nebo jim podobné pojmy. Označení kojenecké výživy musí sloužit pouze k informaci o způsobu použití, nikoli odrazovat od kojení. Výrobky určené pro počáteční i pokračovací kojeneckou výživu nesmí obsahovat sezamový a bavlníkový olej.

Potraviny určené kojencům a malým dětem nelze považovat za lék. Ve vyhlášce se totiž přímo říká, že jsou určeny pro zdravé kojence a malé děti. Na obalu také nelze uvádět informaci, že při jejich použití není třeba rady lékaře. Přísné limity se u těchto potravin vztahují také na rezidua (zbytky) pesticidů. Obecně platí, že tato rezidua musí být desetkrát nižší v porovnání s potravinami pro běžnou populaci. Některé pesticidy jsou v potravinách pro kojence a malé děti zcela zakázané. Jinak řečeno, zemědělci je nesmějí používat při výrobě surovin pro tyto potraviny.

Zatímco česká (a stejně tak i unijní) potravinářská legislativa reguluje výrobu potravin pro děti do tří let věku, v USA jsou přísnější. Americká legislativa reguluje výrobu potravin pro děti do čtyř let. Nejliberálněji pohlíží na stravování dětí Světová zdravotnická organizace (WHO), která ve svých doporučeních uvádí, že od dvou let věku už mohou děti jíst to samé, co zbytek rodiny.


Přihlásit