dTest: Obcházení zákona při vyřizování reklamací

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2022 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 7.10.2013   

Co dělat, když obchodník zamítne reklamaci jako neoprávněnou, a přesto vrátí zákazníkovi reklamovanou věc opravenou? Přičemž opravu odůvodní „udržením dobrých vztahů se zákazníky“ nebo jinou obsahově obdobnou formulací. Je možné se proti takovému postupu bránit a nepřijít například o právo na výměnu zboží nebo vrácení peněz? Naštěstí ano.

„V případě, že prodejce reklamaci zamítá, musí zamítnutí nejen písemně odůvodnit, ale reklamovaný výrobek také vrátit zákazníkovi ve stavu, v jakém jej převzal,“ uvádí vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený a dodává: „V poslední době je častým nešvarem neseriózních obchodníků právě formální zamítnutí reklamace a zároveň vrácení opravené věci, často s odvoláním na „zachování dobrého vztahu se zákazníkem“. Řetězení „dobrovolných“ oprav zboží však umožňuje obchodníkům vyhnout se zákonné povinnosti vyřídit reklamaci výměnou zboží nebo vrácením peněz. Obchodník takto obchází zákon, aby v reklamačním řízení nemusel zákazníkovi nyní nebo v budoucnu vracet peníze či měnit zboží za nové, bezvadné. Navíc „dobrovolnou“ opravou také likviduje jediný důkaz, který má zákazník k dispozici, aby mohl prokázat, že zboží při uplatnění reklamace skutečně mělo vadu, kterou obchodník sice neuznal, ale přesto za ni odpovídá.“

I když to vypadá, že spotřebitel může být rád, že je věc opravena a není rozhodné, zda šlo o záruční vadu, či nikoliv, jde o praxi, která zákazníka značně poškozuje. Vyskytne-li se na zakoupené věci vada po dobu záruky, je právem spotřebitele obrátit se na prodejce nebo jím určený servis a žádat vyřízení reklamace. Při jejím sepsání zákazník určuje způsob odstranění vady. Je-li nárok spotřebitele v souladu s občanským zákoníkem a uzná-li prodejce vadu jako záruční, je požadavkem zákazníka obchodník vázán. Nejčastěji jde o nárok na opravu, v případě neodstranitelných, opakovaných nebo vícečetných závad pak na výměnu zboží, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy s požadavkem vrácení peněz.

Zákazník naštěstí není proti nevyžádaným opravám bezmocný. Jednání, kterým je obcházen zákon, je podle § 39 občanského zákoníku neplatné. Lukáš Zelený k tomu uvádí: „K zamítnutí reklamace, pokud bylo současně zboží opraveno, by neměl přihlížet spotřebitel, ani soudy v případě vymáhání nároků z odpovědnosti prodejce za vady zboží.“ Přestože zákazník musí v takovém případě prokázat existenci vady při uplatnění reklamace, lze dovodit, že vada skutečně existovala, pokud ji obchodník sám odstraňoval. Pomoci by mohla i Česká obchodní inspekce, pokud by prokázané obcházení reklamačního řízení posoudila jako porušení § 13 či § 19 zákona o ochraně spotřebitele a postihovala by obchodníky ve správním řízení.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Vlasta Tichá, ticha@dtest.cz, tel.: +420 734 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit