dTest: Jaké změny přinese nový občanský zákoník spotřebitelům?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 4.10.2013   

Od 1. ledna 2014 nabude účinnosti nový občanský zákoník, který v úctyhodných 3 081 paragrafech upraví podstatnou část problematiky občanského a obchodního práva. Změny přinese také v právech spotřebitelů. Sdružení dTest proto zahajuje informační kampaň, která má hlavní změny českým spotřebitelům objasnit.
 

Pět částí, sedmnáct hlav a sedmdesát tři dílů - největší změna občanského a obchodního práva v české historii je vskutku impozantní. Svým rozsahem hravě překoná jakýkoliv předpis, který u nás kdy platil a nezůstane mnoho životních situací, které by nový zákoník neřešil. Nový občanský zákoník, pro který se vžila zkratka NOZ, chce mimo jiné chránit slabší stranu, jíž je často právě spotřebitel. S novou právní úpravou souvisí nejen zavedení mnoha nových pojmů, ale také další změny, ve kterých nemusí být snadné se zorientovat.

„Nejlepší ochranou je pro každého spotřebitele především znalost jeho vlastních práv a povinností,“ zdůrazňuje právní poradce dTestu, Miloš Borovička. „Připravujeme proto v dTestu informační brožuru, která má spotřebitelům pomoci se v nové úpravě zorientovat. Na našich stránkách jsme také spustili souvislý seriál informačních článků, a podrobně se budeme nové úpravě věnovat i v průběhu příštího roku v časopise dTest. Konkrétní dotazy a problémy řešíme se spotřebiteli již nyní v naší poradně na lince 299 149 009.“

Nová právní úprava stojí na zásadách spravedlnosti a svobody, zároveň však počítá také s tím, že každý člověk má svůj rozum, umí jej používat a je přiměřeně opatrný. V novém, předpisu se předpokládá, že každý jedná poctivě a v dobré víře, nepoctivost jednání se bude muset prokazovat. Podle nové úpravy bychom tedy měli každé jednání považovat spíše za platné než za neplatné, což má předcházet vyhýbání se závazkům kvůli drobným chybám, náhodám či nedorozumění.

Seriál článků, které postupně objasňují jednotlivé změny, naleznete již nyní pod odkazem www.dtest.cz/NOZ

Pro podnikatele je k problematice NOZ připraveno několik bezplatných webinářů, jejichž harmonogram je zveřejněn ZDE
 

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit