Neplatná výpověď smlouvy o stavebním spoření?

Sdílejte

Publikováno v časopise 10/2013

Máte starou smlouvu o stavebním spoření s vysokým úrokem? Tak to už vám asi spořitelna napsala, že by ji ráda změnila a nabídla nové služby, nebo ji rovnou vypověděla. Zákazníci, jimž se vklady úročí někdy i čtyřmi procenty, pro ni nejsou vůbec výhodní, a tak se snaží starých smluv zbavit. Ty totiž nejen že mají výhodný úrok, ale spořitelnám nedávají ani příliš možností, jak je změnit či ukončit.

Změníte-li smlouvu dobrovolně a se spořitelnou se dohodnete, mnohdy přijdete o řadu výhod – vedle nižšího úroku totiž nejspíš dostanete i méně výhodné obchodní podmínky. Stavební spořitelny se v takovém případě snaží o jednostrannou změnu smlouvy nebo o jednostrannou výpověď. Takové kroky jsou však mnohdy nepřípustné.

 

Obchodní podmínky jsou klíčové

Na poradenskou linku našeho sdružení se od začátku roku obrací řada klientů, jimž stavební spořitelny vypovídají smlouvy. Naši právníci provedli analýzu několika z nich a došli k závěru, že některé výpovědi jsou neplatné.

Smlouva o stavebním spoření se řídí jednak zákonem č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření, jednak občanským zákoníkem. Součástí každé smlouvy jsou všeobecné obchodní podmínky (VOP) a zákazník se vždy řídí tou verzí, která byla účinná v době, kdy sjednával smlouvu, nebo ji měnil a s novými obchodními podmínkami souhlasil. Právě obchodní podmínky určují (mimo jiné), jakým způsobem lze smlouvu ukončit nebo vypovědět.

Obecně platí, že pokud není nějaká záležitost upravená smlouvou, řídí se podpůrně zákonem. Pokud tedy ve smlouvě otázka výpovědi není řešena, podíváme se, co na to zákon. Pokud ale smlouva stanoví, za jakých podmínek ji lze vypovědět, pak už se obecná ustanovení zákona nepoužijí, pokud na ně smlouva neodkazuje přímo. 

Ne všechny podmínky stavebních spořitelen jsou stejné a liší se i v rámci jedné společnosti. Smlouva z konce devadesátých let se bude řídit jinými podmínkami, než smlouva z roku 2005, ve které už mohou být výpovědní důvody upraveny jinak. Řada smluv, které naši poradci dostávají do rukou, už výpovědní důvod ve VOP má a spořitelna je opravdu může jednostranně ukončit. V takovém případě může být lepší domluvit se na nové smlouvě, nebo na změně té starší.

 

Výpovědi od Buřinky

Podíváme-li se podrobně do obchodních podmínek ČS-Stavební spořitelny (dnes Stavební spořitelna České spořitelny alias Buřinka) z roku 1995, zjistíme, že tato spořitelna smí smlouvu vypovědět jen z důvodů, které jsou uvedeny v obchodních podmínkách nebo v zákoně o stavebním spoření. Nevýhodnost smlouvy pro spořitelnu takovým důvodem rozhodně být nemůže, a tak se Buřinka snaží důvody najít třeba i v obchodním zákoníku. Smlouva o stavebním spoření se ale obchodním zákoníkem vůbec neřídí! 

Spotřebitelé, kteří dostanou v takovém případě výpověď (a platí to nejen na staré smlouvy dnešní Buřinky – podobně řešené mohou být i některé starší verze obchodních podmínek jiných stavebních spořitelen), by se měli obrátit na spořitelnu s tím, že výpověď je neplatná. Vzor dopisu, kterým spotřebitel trvá na tom, aby smlouva byla dále plněna, jak se strany dohodly původně, najdou předplatitelé dTestu zdarma na našem webu, v sekci Poradna.

Nejste-li si jisti, jestli je výpověď smlouvy o stavebním spoření neplatná, obraťte se na poradnu dTestu. Abychom vám mohli pomoci, budeme potřebovat všeobecné obchodní podmínky, jimiž se vaše stavební spoření řídí. Pokud je nemáte, vyžádejte si je ve své stavební spořitelně – vzor této žádosti také najdete na našem webu.


Přihlásit