Právo: Převzít, či nepřevzít? Toť otázka…

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2020 Obsah lednového dTestu

Publikováno v časopise 10/2013

Nezdá se vám důvod neuznané reklamace nebo nesouhlasíte s jejím řešením a přemýšlíte, zda zboží vůbec převzít, aby to nebylo bráno jako souhlas. Rozmysleli jste si koupi zboží a odmítnutím jeho převzetí doufáte ve zrušení uzavřené smlouvy. Také jste už o takových věcech přemýšleli? Co z vašeho jednání vlastně plyne? Aby nebyla odpověď na velmi časté spotřebitelské dilema jasná, je převzetí jednou právem a jindy povinností. Čert aby se v tom vyznal! Pojďme tedy vnést trochu světla do spleti všech dopadů převzetí a rozptýlit obavy těch, kteří podobné otázky zrovna řeší.

Právo nebo povinnost?

Kéž by existovalo jednoduché pravidlo, které by dalo spotřebiteli jasný návod, kdy převzít a kdy ne. Na první pohled by se mohlo zdát, že jsme ho našli v rozlišování mezi právem převzít a povinností tak učinit, ale zdání klame. V právu totiž možnost (oprávnění) něco dostat v sobě pojmově zahrnuje i povinnost nabídnutou věc odebrat. Typickým příkladem je nákup zboží. Jednak máte právo se kupované věci po prodejci dožadovat, jednak musíte být připraveni ji převzít. 

O tom, jak se zachovat, vždy nejvíce napoví samotná smlouva. Nenechte se přitom zmást tím, že dohoda není na papíře spolu s podpisy, i tak může jít o smlouvu. Nedá-li vám smlouva uspokojivou odpověď, nahlédněte do zákona. Se znalostí smlouvy i zákonných ustanovení snáze odhalíte, zda výzva prodejce k převzetí věci vám zakládá povinnost nebo jen právo, zda v případě nesplnění čelíte odpovědnosti, a zda je výzva vůbec na místě vzhledem k okolnostem. Pokud existuje pádný důvod k odepření splnění povinnosti, který bude schopen obstát před soudem, je toto hledisko mnohem důležitější pro určení správného postupu. 

Uveďme si pro lepší představu jeden příklad. Je povinností objednatele si masivní dřevěné dveře po dokončení převzít, ale neodpovídá-li výsledné dílo zadaným parametrům v písemné objednávce, je tu legitimní důvod k odmítnutí i důkaz o rozporu. A ten, nepřesvědčí-li truhláře, bude jistě zajímat soud.Přihlásit