dTest: Snadná změna banky? V Čechách zatím ne.

Obsah květnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 5/2024 Obsah květnového dTestu

Vydáno: 16.9.2013   

Ve Spojeném království platí od pondělí 16. září nová pravidla pro změnu běžného účtu. Podobný standardní postup, který maximálně zjednodušuje přechod zákazníka od jedné banky k druhé, bychom potřebovali i v České republice. 

Podle nových pravidel bude přechod k jiné bance pro občany Velké Británie nanejvýš jednoduchý: klient svěří veškerou administrativu bance, k níž chce svůj účet převést – a ta do sedmi dnů (případně k jakémukoli pozdějšímu datu, které spotřebitel určí) vše zařídí. Platby, které budou docházet do původní banky, budou hladce přesměrovány, odchozí platby přepnou přesně k danému termínu, původní platební karty skončí a nové začnou platit koordinovaně apod. Nová banka dokonce uvědomí o změně účtu zaměstnavatele svého nového zákazníka. Pravidla počítají i s možností převodu účtu s čerpaným kontokorentním úvěrem.

To, že celý proces poběží standardně, především že původní banka nebude klást převodu účtu žádné překážky, garantují přesná pravidla. Ta dokonce řeší i jak nahradit škodu, kterou by způsobila chybně neodeslaná platba. Za tím účelem vznikl speciální pojistný fond, z něhož by takové škody byly hrazeny. Fond má hradit i další možné škody, například ušlé úroky z chybně převedených prostředků.

Nová pravidla pro převod běžného účtu reflektují závěry analýzy, kterou před dvěma roky vypracovala nezávislá komise, ustavená britskou vládou. Hlavním závěrem této analýzy bylo, že je nutné zvýšit konkurenci mezi bankami. Původní praxe totiž de facto přivazovala majitele účtů k bankám, což ochromovalo trh. Na přesných pravidlech pro převod běžného účtu se domluvila skupina sedmnácti bank na britském bankovním trhu, včetně pětice největších bank, jež drží tři čtvrtiny trhu běžných účtů. Další banky již oznámily, že k dohodě o převodu účtu přistoupí v příštím roce. Komplikovaný převod účtů do jiné banky vnímá jako velkou překážku pro konkurenční prostředí v bankovnictví i Evropská komise, která zvažuje zavést přenositelnost čísel bankovních účtů obdobně, jako to funguje u mobilních telefonních čísel. 

Přenositelnost bankovních účtů jako zásadní krok k posílení postavení spotřebitelů propaguje také evropská organizace na ochranu spotřebitelů BEUC. „V České republice sice platí Kodex mobility, který usnadňuje změnu banky, ale o takovém luxusu si český spotřebitel může nechat zatím jen zdát. Stále si musí pohlídat všechny platby a informovat plátce i inkasující společnosti. Cílem všech spotřebitelských sdružení je umožnit spotřebitelům mít u jakékoliv banky stále stejné číslo účtu,“ říká Miloš Borovička, právní poradce sdružení dTest.
 

Kontakty pro média:

Miloš Borovička, borovicka@dtest.cz, tel.: +420 602 519 828
Vlasta Tichá, ticha@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.
 

Přihlásit