dTest: Dětské porce pro dospělého? Vyloučeno, říkají restauratéři

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 23.8.2013   

Leckterého méně hladového zákazníka někdy zaujme v jídelním lístku nabídka dětských jídel. Ovšem v některých restauracích mohou hosté na dětský pokrm zapomenout, je-li jim například více než 12 let. Takové pravidlo někteří považují za diskriminaci.

Znamená část jídelního lístku nadepsaná „Dětská jídla“ informaci o menších porcích a jídlech vhodných hlavně pro děti? Nebo se jedná o jídlo, které si zákazník neobjedná, je-li starší více než deset či dvanáct let? Podle některých odborníků jsou oba přístupy v pořádku a ani ve druhém případě se o diskriminaci nejedná.

Důvodem neposkytnutí jídla osobě starší 12 let je zpravidla úmysl majitele restaurace přimět zákazníka utratit více. Jediným posuzujícím kritériem pro poskytnutí dětské porce je věková hranice, kterou může na místě jen obtížně rodič prokázat a číšník ověřit. „Neupíráme podnikatelům právo dosahovat vyšších zisků, ale klademe si otázku proč stanovovat striktně věkovou hranici, jestliže konečné rozhodnutí je na zaměstnanci restaurace. Není zřejmé, proč může pokrm dostat například dvanáctileté dítě, a nikoliv třináctileté,“ říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

Argumentem, který svědčí pro to, že se nejedná o diskriminační postup, je, že záleží čistě na vůli podnikatele, zda danou sekci jídel bude ve svém podniku nabízet a za jakých podmínek. Odepřením poskytnout dětské jídlo není zasahováno do lidské důstojnosti dotčené osoby, ale jde jen o výraz jistého nepohodlí. Chce-li podnikatel oslovit klientelu rodin s dětmi a přivést je do své restaurace, může k tomu využít pravidlo zvýhodňující jednu skupinu oproti druhé. Dokonce si sám pro sebe může určit, kdo podle něho je ještě dítětem, třeba věkovou hranicí 12 let. Tak takový přístup zastávají zejména státní orgány vykonávající dozor.

Záleží na každém, zda bude odepření objednávky dětského jídla považovat za diskriminaci své osoby a příště zvolí raději jiný podnik, či ne. „Extrémním případem, se kterým jsme se v rámci poradenské činnosti setkali, bylo, když restauratér zákazníkovi oznámil, že dětskou porci sice dostane, ovšem za dvojnásobnou cenu,“ uzavírá Lukáš Zelený.

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit