dTest: Pesticid v limetkách pětinásobně překročil povolený limit

Obsah lednového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 1/2023 Obsah lednového dTestu

Vydáno: 21.8.2013   

Časopis dTest zjistil pětinásobné překročení unijního limitu pro přípravek parathion-metyl v limetkách z Mexika (Fruesh Ltd.) koupených na váhu v prodejně Albert. Pesticid parathion-metyl byl pro svou vysokou toxicitu zakázán v celé EU už před deseti lety.

Spotřebitelský časopis dTest se zaměřil na zdravotní nezávadnost oblíbených ingrediencí letních nápojů, a to citrónů, limetek a máty. Zároveň zjišťoval, jak velkému riziku je spotřebitel vystaven konzumací chemicky ošetřené kůry citrusových plodů. Testováno bylo 15 druhů citrónů, z toho sedm s označením biocitróny, jejichž kůra se chemicky ošetřovat nesmí a při jejichž pěstování jsou zakázány pesticidy. Současně bylo nakoupeno sedm druhů limetek. Chemickým analýzám na přítomnost pesticidů byly podrobeny celé plody včetně kůry.

Test ukázal, že pěstitelé limetek nezacházejí vždy s pesticidy odpovědně. „V šesti případech byly změřené hladiny pesticidů zanedbatelné až nevýznamné, ale v limetkách z Mexika (Fruesh Ltd.), koupených na váhu v prodejně Albert, našla laboratoř pětinásobné překročení unijního limitu pro přípravek parathion-metyl,“ uvádí Nikola Švábová z dTestu. Jak dTestu potvrdil i mluvčí Státní rostlinolékařské správy Zbyněk Škodáček, tento pesticid byl pro svou vysokou toxicitu zakázán v celé EU už před deseti lety.

Testy citrónů již nepříjemná překvapení nepřinesly. V testovaných biocitrónech se žádné chemické přípravky nenašly a jejich kůra by se dala jíst bez obav. Lidské zdraví by ovšem neohrozila ani konzumace kůry chemicky ošetřených citrónů. Každý z testovaných plodů sice obsahoval zbytkové množství dvou či více pesticidů, jejich změřený obsah však s velkou rezervou vyhověl unijním limitům. Tyto limity jsou stanoveny pro celé citrusové plody včetně kůry. Tím Evropská komise zohlednila skutečnost, že část spotřebitelů jí citrusy i s kůrou.

„Laboratoř také prověřovala, zda lze chemické přípravky odstranit z kůry omytím citrónu vlažnou vodou, ale tento předpoklad se nepotvrdil,“ dodává Nikola Švábová.

V případě máty byly dva testované vzorky zcela bez pesticidů, ostatní zakoupené čerstvé bylinky měly obsah pesticidů pod limitem stanoveným unií. Limity pro pesticidy v mátě jsou však stanoveny hodně vysoko, takže není obtížné je nepřekročit.

Kontakty pro média:
Nikola Švábová, svabova@dtest.cz, tel.: +420 731 789 110

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.
 

Přihlásit