Jak pracuje poradna dTestu?

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2020 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 9.8.2013   

Poradci a poradkyně spotřebitelské poradny dTestu se činí. Od začátku letošního roku vyřídili už více než 15 000 dotazů. Počet spotřebitelů, kteří se na dTest obracejí se svými problémy, rok od roku narůstá. Díky tomu se nám daří odhalovat závažné prohřešky obchodníků a poskytovatelů služeb a můžeme proti nim podnikat další kroky.

Na co si nejčastěji stěžujete

Práce našich poradců a poradkyň sestává ze tří čtvrtin z vyřizování dotazů z oblasti spotřebitelského práva. Tazatele nejvíce zajímají možnosti odstoupení od smluv uzavřených prostředky komunikace na dálku či mimo prostory obvyklé k podnikání, řešení neoprávněně zamítnutých či vůbec nevyřízených reklamací, pravomoci dozorových orgánů a možnosti dalších postupů při řešení spotřebitelských sporů.

Zbývající objem práce poradců tvoří stížnosti na praktiky konkrétních prodejců či poskytovatelů služeb. Stížnosti se nejčastěji týkají neoprávněného zamítnutí reklamací či odepření záruky, jakosti zboží, nerespektování práva na odstoupení od kupní smlouvy, nekalých obchodních praktik (nekorektní smluvní podmínky, klamavé a agresivní obchodní praktiky, podvody), nedodání či opožděného dodání zboží a problémů s uváděním cen a jejich fakturací.

Maminka (75 let) se zúčastnila předváděcí akce, odkud si přinesla domů hrnce. Byly příšerně drahé a kvalita ceně neodpovídala, tak jsme se rozhodli odstoupit od smlouvy. Odstoupili jsme podle vzoru dTestu řádně a včas, nicméně dosud nám nebyly vráceny peníze. Co dělat dál? 
Jiří F.

Chtěli jsme si vzít úvěr na koupi ojetého auta. Společnost doporučená autobazarem ale požaduje za sjednání úvěru poplatek ve výši asi 35 000 Kč. Je to normální?
Marta K.


Máte i vy spotřebitelský problém? Volejte na číslo 299 149 009. Naši poradci a poradkyně jsou připraveni vám pomoci každý všední den mezi 9. a 17. hodinou.


Na co jsme se díky vašim stížnostem zaměřili

Díky stížnostem spotřebitelů a spotřebitelek se nám i letos daří odhalovat řadu problémů, na které dále upozorňujeme veřejnost a vyzýváme jejich původce k nápravě. Patří mezi ně: 
 

Neoprávněné krácení pojistného plnění z povinného ručení při dopravních nehodách

Porušování zákona o ochraně spotřebitele ze strany společnosti Bezreklamky, s.r.o.

Zneužívání právní úpravy zprostředkování slevovými portály

Porušování zákona o ochraně spotřebitele a občanského zákoníku pořadateli předváděcích akcí, zejména společnostmi skupiny BECK

Klamavé obchodní praktiky společnosti Český mincovní obchod, s.r.o.

Informování o cenách v českých autobazarech


Přihlásit