Započtení vzájemných nároků

Obsah říjnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 10/2021 Obsah říjnového dTestu

Vydáno: 1.12.2012   

Zadali jste neprověřenému podnikateli vybudování koupelnového jádra a jeho pracovníci při práci v bytě poškodili vše, co mohli?

Kdy je tento vzor vhodný?

Tento vzor vám pomůže, pokud máte splatnou pohledávku vůči jiné osobě, která kromě toho, že vám dluží peníze, má zároveň i právo po vás žádat peníze z jiného důvodu. Tím, že existují dvě vzájemné pohledávky stejného druhu, není nutné peníze mezi sebou přesouvat a je možné provést započtení. Dokonce se na tom nemusíte ani dohodnout.

 

Jak tento vzor využít?

K jednostrannému započtení je třeba, abyste učinili projev směřující k započtení adresovaný druhé osobě. Forma by měla ctít formu smlouvy. I když smlouva není písemná, u započtení to doporučujeme vzhledem k tomu, že dochází v jeho důsledku k zániku nároků v rozsahu, v jakém se vzájemně kryjí. Rozhodující pro zánik obou pohledávek (práv na plnění, zpravidla peněžitých) je okamžik, kdy se jako splatné setkají. Není tedy podstatné, kdy jednotlivá práva na plnění vznikla. Souhlas druhého s uplatněným započtením se nevyžaduje, může k němu dojít i proti jeho vůli.


Přihlásit