Jak vybrat čerstvé citrusové plody

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2021 Obsah červnového dTestu

Aktualizováno: 1.8.2013

Maloobchodní prodej čerstvých citrusových plodů se ve všech členských státech EU, tedy i v ČR, řídí jednotnými pravidly, která jsou stanovena v nařízení Evropské komise č. 1221/2008. V něm se především ukládá, že citrusové plody musí být celé, bez otlaků, zdravé, čisté a bez škůdců. Nesmí být poškozeny mrazem či nadměrnou vlhkostí a také nesmí vykazovat známky vnitřního vysýchání. Unijní nařízení také uvádí, jaké informace musí spotřebitel dostat.

Povinné jsou tyto informace:

Země původu se musí uvádět u všech druhů citrusů. Musí být uvedena i u nebalených plodů v těsné blízkosti zboží.

Jméno a adresa balírny nebo odesílatele, případně se uvádí adresa prodejce usazeného v některém členském státu EU, a to v těsné blízkosti slov „baleno pro“.

Jakostní zařazení musí být uvedeno buď na obalu, nebo v bezprostřední blízkosti nebalených plodů. Třídy jakosti jsou tři - výběr, I. jakost a II. jakost. Výběrové citrusy musí mít vynikající jakost, nesmí mít žádnou vadu ve tvaru, zbarvení i slupce. Jednička neboli dobrá jakost připouští malé vady slupky a lehká zhojená zranění. Dvojka může mít hrubší slupku či zhojená poranění. Lehké částečné uvolnění slupky je povoleno u pomerančů a mandarínek.

Název odrůdy je povinný pro pomeranče. V případě citrónů se musí uvádět, jde-li o plody odrůd Verdelli nebo Primofiore; smějí totiž obsahovat méně šťávy než citróny ostatních odrůd.

Velikostní kategorie se uvádí u pomerančů, citrónů a mandarínek. Počet velikostí pro různé citrusové plody je různý, čím je číslo vyšší, tím je plod menší. Pro pomeranče je stanoveno 14 velikostních kategorií od nuly do třináctky, přičemž nula značí největší pomeranče a třináctka nejmenší. Citróny mají osm velikostí, a to od nuly (největší plody) do sedmičky (nejmenší plody). Mandarínky se prodávají ve velikostech jedna až deset, největší je jednička.

Jádra v dužnině – jejich přítomnost se uvádí u klementinek, což jsou plody podobné mandarínkám. Unijní nařízení rozlišuje klementinky bez jader, dále klementinky, které mají jedno až deset jader; klementinky s jádry obsahují více než deset jader.

Minimální množství šťávy – klementinky jí musí obsahovat aspoň 40 % a mandarínky 33 %. Pro citróny odrůd Verdelli a Primofiore je předepsáno alespoň 20 % šťávy, pro všechny ostatní odrůdy pak minimálně 25 %. Různé množství šťávy je předepsáno také pro pomeranče. Krvavé jí musí obsahovat aspoň 30 %, sladké 33 % a všechny ostatní odrůdy pak 35 %.

Konzervační nebo jiné chemické látky, které byly použity k ošetření plodů před vysycháním a zkázou jsou také nezbytnou součástí informace o balených citrusech.

Je zakázáno používat látky, které napodobují chuť či vůni citrusů.

Informační samolepky na jednotlivých citrusových plodech nesmí po sloupnutí zanechávat na kůře zbytky lepidla.


Přihlásit