Právo: Úpadek cestovní kanceláře

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2020 Obsah únorového dTestu

Publikováno v časopise 8/2013

Podle zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu, jinak řečeno zákona o cestovním ruchu, musí mít každá cestovní kancelář sjednanou smlouvu o pojištění pro případ úpadku, přičemž pojištění se vztahuje na všechny zájezdy prodané danou cestovní kanceláří.

Nejprve je třeba si ověřit, u jaké pojišťovny je cestovní kancelář pojištěna. Bližší informace lze nalézt na stránkách Ministerstva pro místní rozvoj (www.mmr.cz), kde je uveden seznam pojišťoven, které poskytují pojištění proti úpadku cestovních kanceláří. Tento produkt poskytují pojišťovna Generali, Česká podnikatelská pojišťovna, Uniqua pojišťovna, Union pojišťovna, ERV pojišťovna a Slavia pojišťovna. Na webových stránkách jednotlivých pojišťoven naleznete mnoho dalších informací, například jak postupovat v případě krachu cestovní kanceláře.

 

Jaká máte práva

Spotřebitel má při krachu cestovní kanceláře podle výše uvedeného zákona právo na repatriaci a refundaci, které zákon specifikuje takto:

  • spotřebitel má právo na zajištění dopravy z místa pobytu zpět do České republiky v případě, že zajištění dopravy bylo sjednáno v cestovní smlouvě (repatriace);
     
  • spotřebitel má právo, pokud na dovolenou vůbec neodjel, na vrácení částky, která odpovídá zaplacené záloze či ceně zájezdu;
     
  • v případě, že se zájezd sice uskutečnil, ale spotřebiteli byla poskytnuta jen část služeb nebo mu byly služby poskytovány v kratším časovém úseku, má právo na rozdíl mezi zaplacenou kupní cenou a poskytnutými službami.

Pro ilustraci uveďme jednoduchý příklad. Spotřebitel měl sjednané ubytování v hotelu, včetně stravy na deset dnů. Namísto toho byl nucen ukončit svou dovolenou již po pěti dnech. V tomto případě má právo na vrácení 50 procent ceny zájezdu.Přihlásit