Jak testujeme citrusy

Předmět testu

Test byl zaměřen na zjišťování přítomnosti pesticidů v oblíbených ingrediencích letních míchaných nápojů, a to v citrónech, limetkách a mátě. Pro účely testu bylo v obchodní síti zakoupeno osm různých balení citrónů s chemicky ošetřenou kůrou, sedm balení biocitrónů, jejichž kůra se chemicky ošetřovat nesmí a sedm balení limetek s chemicky ošetřenou kůrou. Dále bylo zakoupeno a předáno k testům osm různých balení čerstvé zelené máty.

Cíl testu

Cílem testu bylo zjistit, zda by případná konzumace citrusů i s kůrou byla pro spotřebitele bezpečná z hlediska jeho zdraví, tedy zda změřený obsah reziduí (zbytků) pesticidů nepřekračuje platné unijní limity. U biocitrusů laboratoř ověřovala, zda byly vypěstovány a skladovány bez použití ochranných chemických přípravků, tedy v souladu se zásadami ekologického zemědělství. Současně se zjišťovalo, zda lze bez obav konzumovat snítky a lístky čerstvé zelené máty, tedy zda případná rezidua pesticidů v analyzovaných vzorcích této byliny vyhovují unií stanoveným limitům.

Použité chemické metody

K analýze pesticidů v citrusech a mátě byla použita vysoko účinná plynová a kapalinová chromatografie, vždy ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií. Jde o špičkovou techniku z hlediska identifikace těchto chemických látek a jejich kvantifikace ve vzorcích. Jinak řečeno šlo o určení konkrétních pesticidů a jejich hmotnostního podílu ve vzorcích.

Obsah pesticidů, metodika

Laboratoř zjišťovala přítomnost několika set různých pestididů, jejichž zbytky (rezidua) se mohou různou měrou vyskytovat v citrusech či mátě v důsledku aplikace ochranných přípravků před rostlinnými škůdci nebo plevelem v průběhu vegetace. V případě citrusů se zjišťovala také možná rezidua z posklizňového ošetření kůry chemickými přípravky proti vysýchání, hnilobě a plísním.

Pro analýzy citrusů byly použity celé neoloupané plody včetně kůry, rozmělněné v homogenizačním mlýnku. Testovaly se nejprve plody neomyté a poté i plody téže šarže myté proudem vlažné vody s lehkým promnutím rukou po dobu jedné minuty.

Hodnocení obsahu pesticidů

Výsledky v hodnotícím přehledu byly řazeny vzestupně co do množství reziduí v jednotlivých testovaných produktech, a to v miligramech těchto kontaminujících látek na kilogram citrusů či máty. Zjištěné výsledky byly porovnány s tzv. MLR, což jsou tzv. maximální limity reziduí stanovené Evropskou unií pro tyto komodity.

Přihlásit