Odstoupení od kupní smlouvy uzavřené při předváděcím prodeji konaném v „provozovně“

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2021 Obsah červencového dTestu

Vydáno: 28.7.2013   

Dostavili jste se na přednášku o zdraví či si jen vyzvednout dárek za účast v anketě? Místo toho jste po několikahodinovém přesvědčování zakoupili na předváděcí akci bioptronovou lampu, ale doma jste zjistili, že ji vlastně nepotřebujete? Co můžete udělat?

Kdy je tento vzor vhodný?

Spotřebitel zakoupí věc mimo prostory obvyklé k podnikání dodavatele, tj. například při předváděcí akci v restauraci nebo při podomním prodeji, a v zákonné lhůtě se rozhodne od smlouvy odstoupit. Každý dodavatel si však pojem „prostory obvyklé k podnikání“ vykládá po svém. Zásadně může jít o provozovnu dodavatele, tj. prostor, v němž se uskutečňuje podnikatelská činnost, nicméně obvyklé prostory k podnikání zohledňují i další okolnosti, a to, zda je vůbec obvyklé na přednášce konané v sále hotelu cokoliv prodávat a zda spotřebitel může daný druh podnikání na daném místě očekávat. Iniciativní jednání dodavatele, moment překvapení a nemožnost porovnání cen a vlastností produktů jiných dodavatelů ve svém souhrnu se odehrávající na jednom místě vedly právě k zavedení práva spotřebitele odstoupit od smluv uzavřených za těchto podmínek. Dodavatel tedy pouhým vyznačením ve smlouvě, že tato byla uzavřena v „provozovně“, nemůže platně vyloučit právo spotřebitele od ní v zákonné lhůtě odstoupit. Jednalo by se o obcházení zákona. Má-li navíc pro účely předváděcího prodeje nahlášeny i takové prostory, jako jsou sál v hotelu či místnosti v bytovém domě, jeví se nahlášení těchto „provozoven“ jako zcela účelové.

 

Jak tento vzor využít?

Ze zákona lze odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od uzavření smlouvy, anebo do jednoho měsíce, pokud dosud nebylo zboží dodáno. Dodavatel musí upozornit na tyto možnosti spotřebitele písemně. Pokud tak neučiní, platí lhůta jednoroční. Odstoupení musí mít písemnou formu a je nutné jej dodavateli doručit v zákonné lhůtě (musí mít ve lhůtě alespoň možnost si odstoupení převzít), nestačí tedy podat dopis poslední den lhůty na poště.Přihlásit