Další finta pořadatelů předváděcích akcí

Obsah srpnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 8/2021 Obsah srpnového dTestu

Vydáno: 29.7.2013   

Zákon umožňuje zákazníkům předváděcích akcí odstoupit od smlouvy uzavřené mimo prostory obvyklé k podnikání. Pořadatelé chtějí spotřebitele připravit i o toto zákonné právo a nahlašují své provozovny například v sálech hotelů, kde pak akci konají.

Šmejdům na stopě

Pojem šmejd se v Česku ujal jako označení pro prodejce na nechvalně proslulých předváděcích akcích, kteří se snaží triky, manipulací, nátlakem a často nezákonnými praktikami vylákat zejména ze seniorů peníze za nekvalitní a předražené zboží. Senioři přicházejí o peníze a dostávají se do psychicky i finančně velmi vypjatých situací, proti kterým se neumí vždy sami bránit.

Sdružení dTest vyrazilo do boje a problematice "šmejdů" se věnuje dlouhodobě. Iniciovali jsme mnoho aktivit, stali jsme se mediálním partnerem dokumentu Šmejdi, pořádáme přednášky na toto téma a dále vyvíjíme snahu ochránit seniory před touto stále existující hrozbou. Zkrátka - šmejdům jsme v patách.

Vyberte si článek k tématu, který vás zajímá:

  1. Braňte se proti předváděcím akcím a podomnímu prodeji
  2. Pořadatelé předváděcích akcí vezmou zboží zpět, peníze nevrátí
  3. Další trik na předváděcích akcích - zprostředkování
  4. Další finta pořadatelů předváděcích akcí
  5. Varování před předváděcími akcemi v zahraničí
  6. Senioři jsou týráni, ochraňme je
  7. Šmejdi
  8. Pomáháme seniorům utéct z pasti
  9. Boj proti pořadatelům předváděcích akcí získává silné příznivce
  10. Prezident Miloš Zeman podepsal „Petici proti šmejdům“

Podnikatelé tím ovšem připravují zákazníky o jejich zákonná práva pouze zdánlivě. Spotřebitelé musí dobře znát přesné znění zákona a nenechat se odbýt. Pouhé uvedení informace, že smlouva byla uzavřena v provozovně, nenaplňuje podmínky zákona. Je nezbytné zohlednit, zda je skutečně nákup na přednášce konané v sále hotelu běžný a zda spotřebitel může daný druh podnikání na daném místě očekávat.

Navštivte www.dtest.cz/predvadecky, kde získáte důležité informace a návod, jak se bránit při předváděcím, podomním i pouličním prodeji.

Pokud podnikatelé nahlásí svou provozovnu například do sálu restaurace či bytového domu, a to bez jakéhokoliv označení, bezpochyby se jedná o místo, kde spotřebitelé neočekávají třeba prodej nádobí či masážních přístrojů. V tomto případě je na zákazníkovi, aby ve sporu s pořadatelem prokázal, že se nejedná o prostor obvyklý k podnikání.

Podle klientů naší poradenské linky využívá často argument o nemožnosti odstoupení od smlouvy, uzavřené v provozovně, společnost Zepter. Její zákazníci bývají osloveni na ulici pod záminkou jednoduché anketní otázky typu „Zajímá vás zdravý životní styl?“ nebo „Souhlasíte s placením poplatku u lékaře?“. Takto získává společnost osobní údaje, především jméno a telefonní číslo. Následně kontaktuje oslovené s příslibem výhry, kterou mají obdržet na přednášce o zdraví, jež se koná v účelově nahlášené provozovně. Namísto očekávané přednášky čeká zákazníky prodej výrobků společnosti Zepter. Spotřebitelé se u této společnosti setkávají také s tím, že zboží získají až po úplném splacení kupní ceny, například až za několik let. Může se tak stát, že spotřebitel obdrží výrobek ve zcela jiném provedení, než si původně vybral.

Společnost Zepter si nechala zaregistrovat pro svou činnost neobvyklé množství provozoven. Jejich přehled můžete vidět níže na interaktivní mapě.


Přihlásit