Záludnosti ve smlouvách nových operátorů

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2023 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 25.6.2013   

Noví virtuální operátoři přinášejí českým spotřebitelům větší možnosti výběru telekomunikačních služeb za mnohdy příznivé ceny. Jejich obchodní podmínky ovšem vždy tak příznivé nejsou.

Obchodní podmínky telekomunikačních operátorů bývají označovány za nesrozumitelné a nepřehledné. Bohužel ani noví operátoři do této situace nevnesli změnu; v záludnostech a nesrozumitelnosti si zpravidla nezadají se svými staršími kolegy. I „virtuálové“ přinášejí množství různých poplatků, řadu skrytých pokut či úroků z prodlení. Naše právníky nejvíce překvapila nezákonná rozhodčí doložka u Ha-loo mobil. Ta smí být podle zákona uzavírána jen za specifických podmínek a na samostatném listu, což doložka schovaná v obchodních podmínkách nesplňuje. Sporné jsou i různé reaktivační poplatky, neboť se jedná ve své podstatě o smluvní pokuty. Ty jsou platné, jsou-li uzavřeny písemnou formou. Většina virtuálních operátorů ale směřuje k uzavírání smluv přes internet, a tudíž můžeme dovodit jejich neplatnost.

Ne všichni noví operátoři se rozhodli jít cestou transparentních nabídek. K některým nabídkám Air Telecom, prezentovaným na stránkách operátora U:fon, nelze dohledat podrobný ceník, nehlásí se k nim ani žádný z původních operátorů, který by jim pronajímal svou síť. Dle dostupných informací se nejedná o veřejnou službu, ale o klubový přeprodej služeb. Objednávka však vyžaduje seznámení se s ceníkem a členství v U:fon klubu, jehož podmínky na webu nejsou.

Na některé záludnosti v obchodních podmínkách upozorňuje i náš srovnávač mobilních tarifů. Nabídky, ke kterým zákazník nenalezne předem přehledné a transparentní informace, do srovnávače zařazeny nejsou.

Právníci dTestu se zaměřili i na délku obchodních podmínek. V minulém roce dTest poukazoval na to, že dokumenty ke smlouvám s mobilními operátory čítají sta tisíce znaků a je velmi obtížné se v nich vyznat. Noví operátoři jsou v tomto ohledu k zákazníkům o něco šetrnější, neboť je zásobují čtením v rozmezí od třiceti do čtyřiasedmdesáti tisíc znaků.

Srovnání všech nabízených služeb starých i nových operátorů včetně důležitých ustanovení smluv je k dispozici na stránce www.dtest.cz/tarify


Přihlásit