Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Čerstvost 20 %, barva žloutku 30 %, vnitřní vady 10 %, vady skořápky 10 %, výživové hodnocení 15 %, deklarace 15 %

Hodnocení spotřebních výrobků, kosmetiky a potravin

Hodnocení kvality je vyjádřeno pomocí váženého průměru dílčích hodnocení jednotlivých skupin zkoušek. U některých zkoušek je hodnocení omezeno hraniční hodnotou, tzv. limitem. Pokud dílčí hodnocení překročí danou hraniční hodnotu, zpravidla hodnocení dostatečně nebo nedostatečně, je touto hodnotou omezeno i celkové hodnocení; v takovém případě nemůže být hodnocení kvality lepší, případně může být jen o stupeň lepší, a to bez ohledu na vážený průměr. Limity jsou aplikovány především pro zkoušky zaměřené na bezpečnost a zdravotní nezávadnost, případně pro některá kritéria klíčová pro celkovou kvalitu výrobku.

Procenta uváděná u slovního hodnocení kvality a jednotlivých skupin zkoušek vyjadřují hodnotící míru splnění kvalitativních požadavků; u testů potravin, případně kosmetiky, tedy nevyjadřují obsah jednotlivých složek.

Čerstvá vejce jakosti A

Test byl zaměřen na zjišťování mikrobiologické nezávadnosti a hodnocení kvality čerstvých slepičích vajec jakostní třídy A. Souběžně probíhaly i chemické analýzy vajec, při nichž se zjišťoval obsah tzv. omega-3 mastných kyselin a možná přítomnost a obsah barviva kanthaxanthin (E 161 g) ve vaječných žloutcích. Zmíněným zkouškám byly podrobeny vzorky 11 výrobků s označením čerstvá vejce od nosnic s různým způsobem chovu počínaje biovejci po vejce z klecového chovu. Vejce byla nakoupena v české maloobchodní síti. Dvanáctým vzorkem byla vejce od nosnic drobného chovatele z vesnice, tato vejce jsme opatřili přímo od chovatele.

Mikrobiologická analýza

K průkazu bakterií rodu Salmonella byla použita metoda zkoušení dle ČSN EN ISO 6579, a to vždy ve 125 gramech vzorku. Nálezy ve všech vzorcích byly negativní.

Hodnocení kvality vajec

Použita byla následující kriteria:

  • vady skořápky, čímž se rozumí znečištění nebo poškození skořápky; jako vady nebyly hodnoceny vývojové vady, které nemají vliv na vnitřní jakost vajec a na jejich zdravotní nezávadnost
  • vnitřní vady (výskyt krevních a masových skvrn)
  • barva žloutku dle 15-ti bodové škály barevného vějíře
  • čerstvost na základě Haughovy jednotky
  • zjišťování hmotnosti vajec, zda jejich zařazení do hmotnostních skupin producentem odpovídalo Nařízení Komise (ES) č. 589/2008 o obchodních normách pro vejce

Většina vzorků byla hodnocena přibližně v polovině doby minimální trvanlivosti.

Použité chemické metody

K analýze obsahu tzv. omega-3 mastných kyselin byla použita plynová chromatografie a plamenově ionizační detektor. Zjišťován byl obsah mastných kyselin v gramech na sto gramů jedlého podílu.

Možná přítomnost barviva kanthaxanthin (E 161 g) a jeho obsah ve vejcích se analyzoval absorpční spektrometrií. Byla použita kapalinová chromatografie s detektorem diodového pole. Obsah kanthaxanthinu byl stanoven v miligramech, a to v jednom vejci, dále na sto gramů žloutku, na sto gramů jedlého podílu a také na sto gramů celých vajec. Obsah kanthaxanthinu byl poté porovnáván s barvami žloutku všech 12 vzorků dle stupnice RCF, tedy již zmíněné 15-ti bodové škály barevného vějíře.

Přihlásit