Jak testujeme

Podíl skupin zkoušek na celkovém hodnocení

Ochrana dítěte 50 %, obsluha a komfort pro dítě 50 %.
 

Limity hodnocení

Některá dílčí hodnocení mohou být limitována hraniční hodnotou. V takovém případě nemusí celkové hodnocení odpovídat váženému průměru dílčích hodnocení.
 

Bezpečnost (ochrana před úrazem při nehodě)

Zkoušky bezpečnosti: posuny hlavy, zpoždění, resp. zrychlení, které působí na hlavu a hrudník, riziko poranění měkkých částí břicha, prokluz atd. U vícerozsahových dětských autosedaček se používaly zkušební figuríny odpovídající nastavení sedačky.

Čelní náraz: při impulsu testovací dráhy v momentě nárazu ve smyslu Euro NCAP. Pro test byla použita kostra vozu Opel Astra.

Boční náraz: na zkušební dráze s kolmo nainstalovanou hrubou karosérií při rychlosti 25 km/h proti pevně nainstalovaným dveřím.

Bezpečnost konstrukce autosedačky: tři odborníci posuzovali vedení bezpečnostních pásů, podpěrku hlavy, stabilitu dítěte v sedačce.
 

Obsluha / komfort

Návod k používání: tři odborníci a tři laici posuzovali návody z hlediska úplnosti jejich obsahu, srozumitelnosti a návodnosti. U výrobků se mimo jiné zaměřovali na povinné varovné nápisy a na jejich viditelné umístění.

Ochrana před následky chybné obsluhy: chybně namontované dětské zádržné systémy snižují ochranu dítěte v případě nehody, tj. zvyšují nebezpečí úrazu a zpochybňují celkovou ochranu dítěte; pravděpodobnost chybné obsluhy posuzovali odborníci.

Montáž (upevnění) sedačky, usazení a připoutání dítěte, přizpůsobení sedačky dítěti: praktické zkoušky, které prováděly týmy složené z odborníků a laiků; zkušební vozidla – Renault Espace, Opel Astra (pětidveřový model) a Ford Fiesta (dvoudveřový model).

Komfort pro dítě: posuzovaly a hodnotily se úhly opěrek, dostatek místa pro nohy (opora nohou), ruce a ramena (záda), odvětrávání, čalounění a výhled dítěte ze sedačky.

Údržba: kontrola symbolů doporučené údržby (včetně informace o materiálovém složení), snímání potahu, vlastní údržba, pevnost švů, opětovné navléknutí potahu na konstrukci sedačky.
 

Cizorodé látky

Části autosedaček, které mohou přijít do styku s dítětem, byly testovány na přítomnost toxických chemických látek: polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU), ftaláty, zpomalovače hoření, fenoly, organocínové sloučeniny, Azo barviva, těžké kovy. Hodnocení bylo založeno na dokumentu ZEK 01.2-08, na evropské chemické legislativě REACH a na standardu Öko Tex č. 100.

Kromě látek uvedených v těchto dokumentech byly posuzovány i sloučeniny s obdobným působením.

Přihlásit