dTest a Život 90: Týraní senioři potřebují pomocnou ruku

Obsah březnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 3/2024 Obsah březnového dTestu

Vydáno: 10.6.2013   

V sobotu 15. června si celý svět připomíná Mezinárodní den boje proti násilí na seniorech. Občanské sdružení Život 90 při této příležitosti uspořádalo seminář, který se zaměří na způsoby pomoci týraným seniorům.

U příležitosti Mezinárodního dne boje proti násilí na seniorech pořádá sdružení Život 90 v pražském divadle U Valšů ve středu 12. června od 10 hodin seminář „Pomoc týraným seniorům (Příklady dobré praxe)“ za účasti zástupců z Intervenčního centra Praha, Ministerstva vnitra, České obchodní inspekce, Bílého kruhu bezpečí a sdružení dTest. Seminář je určen odborníkům i zájemcům o problematiku.

Občanské sdružení Život 90, které provozuje nonstop bezplatnou krizovou linku Senior telefon 800 157 157, zaznamenalo oproti loňskému roku nárůst počtu hovorů o 2000. Významně také stoupl počet volajících, kteří uvažují o sebevraždě. Podle vedoucí linky Senior telefon Jany Kosařové jsou ovšem tyto hovory jen špičkou ledovce. „U nárůstu počtu hovorů se sebevražednou tématikou vidíme souvislost se zhoršující se ekonomickou situací seniorů. Svoji situaci vnímají mnohdy jako neřešitelnou,“ vysvětluje Jana Kosařová.

Dluhy jsou velmi často následkem neuvážených nákupů předraženého zboží a uzavírání smluv o úvěru na předváděcích akcích pro seniory. „Zničujícím dopadům uvedených praktik se věnujeme velmi podrobně. Podle našich zkušeností z poradenské linky 299 149 009 se charakter těchto aktivit mění – jsou sofistikovanější, pro seniory hůře čitelné a obecně agresivnější,“ říká vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

Ředitel občanského sdružení Život 90 Jan Lorman v této souvislosti upozorňuje na nutnost legislativních i společenských změn: „Vyspělost každé společnosti se pozná podle toho, jak dokáže zajistit důstojnost a bezpečí svým nejstarším členům.“ Sdružení Život 90 proto připravuje osvětovou informační kampaň Žít déle doma, jejímž smyslem je upozornit na možnosti, které pomohou rodinám a pečujícím oddálit nebo úplně vyloučit odchod seniora do ústavu trvalé péče.

„Je spousta cest, jak umožnit seniorům v klidu stárnou doma, ve společnosti rodiny, v prostředí, které mají rádi. Narážíme ale na velkou neinformovanost lidí o možnostech, které v této situaci mají,“ vysvětluje Jan Lorman a dodává: „Zajištění bezpečnosti pro mámu nebo dědečka je přitom primárním zájmem rodiny. Tady dokáže pomoci třeba tlačítko tísňové péče. V případě obtěžování podomním prodejcem nebo nějaké jiné krize ho senior zmáčkne. Spojí se s dispečinkem a není na problém sám.“

Kontakty pro média:

Lukáš Zelený, zeleny@dtest.cz, tel.: +420 734 710 617
Michaela Sladká, michaela.sladka@zivot90.cz, tel.: +420 737 162 088

 

Poradenská linka časopisu dTest – 299 149 009 – je v provozu každý pracovní den od 9 do 17 hodin a spotřebitelé na ní mohou konzultovat s právními poradci časopisu dTest nejrůznější spotřebitelské problémy, a to za cenu běžného tarifu volání. Od svého spuštění v roce 2010 této možnosti využily již tisíce spotřebitelů a poradenská linka časopisu dTest se tak stala první a nejvyhledávanější cestou k řešení potíží, se kterými se zákazníci na trhu setkávají.

Občanské sdružení spotřebitelů TEST, založeno v roce 1992, je vydavatelem časopisu dTest. Na jeho stránkách jsou publikovány výsledky nezávislých a objektivních testů výrobků, varování před nebezpečnými a zdravotně závadnými výrobky, informace o právech, které chrání spotřebitele a posilují jejich postavení vůči prodávajícím a další rady Sdružení je součástí mezinárodní organizace International Consumer Research and Testing (ICRT) a evropské spotřebitelské organizace BEUC.

Přihlásit