Jak vybrat vejce

Sdílejte

Aktualizováno: 15.4.2019

V maloobchodní síti se smějí prodávat pouze čerstvá vejce jakostní třídy A; třída B je určena pro průmyslové zpracování. Prodávaná vejce se liší hmotností, způsobem chovu a výživovou hodnotou krmiva. Tyto informace najdeme na obalu. Přímo na skořápce je pak uveden kód, z něhož zjistíme zemi původu vajec a identifikační číslo drůbežárny.

Prodej vajec se v celé EU řídí jednotnými pravidly, která určuje Nařízení Komise (ES) 589/2008 o obchodních normách pro vejce.

Minimální trvanlivost prodávaných vajec je 28 dní, týden před jejím vypršením však musí být stažena z prodeje, aby měl spotřebitel dost času je doma spotřebovat. Před prodejem spotřebiteli se vejce nesmí mýt ani čistit, aby to nepoškodilo skořápku. Silně znečištěná vejce svědčí o málo důkladném třídění. Skořápka musí být neporušená a čistá, bez zbytků peří a rozteklých vajec.

Jak velká mají být? Vejce jsou zařazena do čtyř hmotnostních skupin, která se označují písmeny S až XL, tedy jako je tomu například u oblečení. Hmotnostní skupina XL (velmi velká) jsou vejce o hmotnosti 73 gramy a více; L (velká) o hmotnosti alespoň 63 g a méně než 73 g. M (střední) – alespoň 53 g avšak méně než 63 g a S (malá) pro vejce pod 53 gramy.

Obohacená vejce – takový údaj na obalu znamená, že pro výkrm nosnic bylo použito speciální krmivo, které zvyšuje výživovou hodnotu vajec oproti běžným. Například jódová vejce znamenají, že byl do krmiva přidán zdroj jódu, selenová byla obohacena minerálem s obsahem selenu, třízrnná pak jsou vejce od nosnic, krmených kromě pšenice také kukuřicí a ječmenem. Označení omega vejce znamená, že vaječné žloutky obsahují o třicet procent více zdravotně prospěšných omega-3 mastných kyselin.

Kód na skořápce je něco jako rodné číslo nosnic, od nichž konkrétní vejce pochází. První číslice – může to být nula až tři -  označuje způsob chovu nosnic. Nula je vyhrazena biovejcím z ekologického zemědělství, jednička znamená vejce nosnic ve volném výběhu a dvojka je pro vejce od nosnic v halách na podestýlce. Trojku mají vejce od nosnic v klecovém chovu v halách. Poté následuje země původu vajec, Česko má zkratku CZ, Německo DE, Polsko Pl apod. Kód uzavírá identifikační číslo chovatele, jinak řečeno drůbežárny.

Z Česka nebo ze zahraničí? Protože s vejci se v EU čile obchoduje a ne vždy do cílového státu putují v malospotřebitelském obalu,  najdeme informaci o zemi původu nikoli na krabičce, ale pouze na skořápce.

Teplota pro skladování vajec nesmí kolísat, aby se vejce nerosila.  Vejce by se měla uchovávat při nekolísavé teplotě 5 až 18 stupňů Celsia.

Databáze testovaných výrobků

Čerstvá vejce (16 výrobků)
poslední aktualizace: 1.3.2018


Přihlásit