Zkontrolujte si faktury za mobil a neplaťte dvakrát

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2022 Obsah prosincového dTestu

Vydáno: 30.5.2013   

Telekomunikační revoluce přinesla nižší ceny za služby mobilních operátorů, ale současně i nejasnosti a zmatky týkající se účtování. Například Vodafone svým klientům první měsíc účtoval za své služby vedle nové i původní cenu. Klient měl platit za totéž dvakrát.

Na poradenskou linku sdružení dTest se obracejí spotřebitelé, kteří podlehli vábení reklamy a přešli na nové neomezené tarify. Jejich následující faktura ovšem obsahovala dvě položky - kromě starého paušálu přibyla položka za nový. Zákazníci tedy několik dní měli platit službu dvakrát, aniž by na to byli předem upozorněni. Klienti, kteří vyúčtování reklamovali, pak dostali část peněz zpět, cena ale stále neodpovídala novému tarifu.

Vodafone svým zákazníkům tvrdí, že po změně tarifu fakturuje do konce zúčtovacího období z technických důvodů  vyšší cenu (tedy cenu původního tarifu), službu ale poskytuje dle nové specifikace. Dochází-li ke změně smlouvy po telefonu, je spotřebitel v méně výhodné pozici, protože nemá k dispozici záznam rozhovoru. Obsah smlouvy se ale vytvoří právě během telefonátu. Obecně platí, že změna smlouvy je účinná dle vzájemné dohody, tedy mění-li se služba, mění se i cena, pokud není dohodnuto něco jiného.

Oficiální stanovisko Vodafone zní, tak že dvojí platbu nebude požadovat a faktury opraví. Všem spotřebitelům tedy doporučujeme kontrolu posledních vyúčtování a v případě nesrovnalostí reklamaci. Ze zákona lze služby operátorů reklamovat do dvou měsíců od dodání vyúčtování. Pokud operátor reklamaci nevyhoví, může se spotřebitel obrátit na Český telekomunikační úřad, který reklamaci přezkoumá. Dle názoru našich právníků nemělo účtování jiných cen, než těch, které byly uvedeny v ceníku a jejich poměrných částí, oporu v obchodních podmínkách až do zavedení nových RED tarifů. Ty již ve své specifikaci výslovně uvádějí, že nedojde k poměrnému rozdělení ceny v případě změny tarifu.
 

Přihlásit