Test mykotoxinů v pivu - doplňující informace

Obsah červnového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 6/2022 Obsah červnového dTestu

Vydáno: 16.5.2013   

V reakci na zvýšenou mediální pozornost vztahující se k aktuálnímu testu mykotoxinů v pivu a následným mylným informacím v médiích, přinášíme doplňující informace.

Sdružení dTest se může s plnou zodpovědností vyjádřit pouze k laboratorním výsledkům vlastních testů, u kterých prokazatelně víme na jakých vzorcích a za jakých podmínek byly prováděny. K laboratorním výsledkům, které uveřejnil pivovar Svijany, se vyjadřovat nemůžeme. Rozdíl mezi oběma laboratorními  výsledky je nicméně tak významný, že se nemůže jednat o běžné odchylky (nejistoty) testování. Výsledky testu mohou ovlivnit různé použité metody v různých laboratořích a především odlišný testovaný vzorek. Jak ale již bylo řečeno, sdružení dTest odpovídá pouze za výsledky svého testu, za kterými si pevně stojíme.

Použité chemické metody

K analýze mykotoxinů byla použita vysoko účinná kapalinová chromatografie ve spojení s tandemovou hmotnostní spektrometrií (UPLC-MS/MS). Jde o špičkovou techniku z hlediska identifikace těchto látek a jejich kvantifikace ve vzorcích. Jinak řečeno šlo o určení konkrétních mykotoxinů a jejich hmotnostním podílu ve vzorcích.

Pro zachování objektivity a nezávislosti testování časopis dTest zásadně nesděluje jména laboratoří, v nichž provádí své testy. Důvody jsou závazná pravidla, jimiž jsme povinováni na základě našeho členství v organizaci International Consumers Research and Testing, která sdružuje všechny významné světové spotřebitelské organizace zabývající se testováním výrobků. Jedná se o pravidlo, které uplatňujeme bez výjimky u všech prováděných testů. Chráníme tak nezávislost naši, stejně jako nezávislost spolupracujících laboratoří. V případě, kdy by se některý z pivovarů rozhodl řešit případ soudně, identitu laboratoře bezpochyby sdělíme. Jedná se o mezinárodně respektovanou a nestrannou laboratoř, která není nijak propojena ani finančně zainteresovaná na pivovarnickém průmyslu.

Nejedná se o první situaci, kdy výrobci prohlásili, že výsledky jimi provedených testů jsou odlišné od našich. Někdy se následně ukázalo, že šlo spíše jen o mediální aktivitu, jejímž cílem bylo zpochybnit nepříznivé výsledky. Jindy to mohlo být způsobeno například rozdílností kvality výrobků v rámci jedné šarže. Pokud někdy došlo k soudnímu sporu, své testy jsme si obhájili a žádný ze sporů jsme prozatím neprohráli.

Obsah mykotoxinů                                

Laboratoř prověřovala přítomnost celkem 40 různých mykotoxinů, která do piva mohou přejít především z tzv. fusariových plísní napadajících obilí pro výrobu sladu. Ve významnějším množství nad mezí stanovitelnosti byla zjištěna přítomnost dvou mykotoxinů, konkrétně deoxynivalenolu (DON) a jeho vázané formy deoxynivalenolu-3-glukosidu (D3G).

Námi uvedenou informaci, týkající se množství piva, které je možné vypít, aniž by byla dosažena polovina maximální denní tolerovatelné dávky mykotoxinů, je třeba pojímat pouze a výlučně v tomto kontextu. Jak rovněž v testu upozorňujeme, pití piva v nadměrném množství má negativní vliv na lidské zdraví bez ohledu na (ne)přítomnost jiných škodlivin než je alkohol. Množství piva uvedené v tabulce tedy nelze v žádném případě chápat jako doporučení dTestu.

Hodnocení obsahu mykotoxinů

Výsledky v hodnotící tabulce byly řazeny vzestupně co do množství mykotoxinů DON a D3G v jednotlivých testovaných výrobcích, a to v mikrogramech těchto kontaminujících látek na litr piva. Zjištěné výsledky byly porovnány s tzv. tolerovatelným denním množstvím (TDI) mykotoxinu, což je maximální dávka ještě bezpečná pro lidské zdraví. TDI pro deoxynivalenol činí 1 mikrogram na kilogram tělesné hmotnosti za den. Vzhledem k tomu, že mykotoxiny DON a D3G  mohou konzumenti přijmout i z jiných potravin vyráběných z obilí, neměli bychom z piva přijmout více než polovinu tolerované denní dávky pro deoxynivalenol.

 Obsah alkoholu
Hodnotící tabulka byla rozdělena do čtyř skupin podle obsahu alkoholu na pivo nealkoholické, výčepní, ležáky a speciály. Obsah alkoholu vycházel pouze z deklarací výrobců na obalu lahvového piva, údaje výrobců jsme v testu neověřovali.
 


Přihlásit