Vyjádření k reakcím na test mykotoxinů v pivu

Obsah červencového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 7/2024 Obsah červencového dTestu

Sdílejte

Vydáno: 16.5.2013   

V reakci na zvýšenou mediální pozornost vztahující se k aktuálnímu testu mykotoxinů v pivu a následným vyjádřením některých pivovarů, považujeme za nutné uvést následující:

Sdružení dTest se může s plnou zodpovědností vyjádřit pouze k laboratorním výsledkům vlastních testů, u kterých prokazatelně víme, na jakých vzorcích a za jakých podmínek byly prováděny. K laboratorním výsledkům, které uveřejnil pivovar Svijany, se vyjadřovat nemůžeme. Rozdíl mezi oběma laboratorními  výsledky je nicméně tak významný, že se nemůže jednat o běžné odchylky (nejistoty) testování. Výsledky testu mohou ovlivnit různé použité metody v různých laboratořích a především odlišný testovaný vzorek. Jak ale již bylo řečeno, sdružení dTest odpovídá pouze za výsledky svého testu, za kterými si pevně stojíme.

Pro zachování objektivity a nezávislosti testování časopis dTest zásadně nesděluje jména laboratoří, v nichž provádí své testy. Důvodem jsou závazná pravidla, jimiž jsme povinováni na základě našeho členství v organizaci International Consumers Research and Testing, která sdružuje všechny významné světové spotřebitelské organizace zabývající se testováním výrobků. Jedná se o pravidlo, které uplatňujeme bez výjimky u všech prováděných testů. Chráníme tak nezávislost naši, stejně jako nezávislost spolupracujících laboratoří. V případě, kdy by se některý z pivovarů rozhodl řešit případ soudně, identitu laboratoře bezpochyby sdělíme. Jedná se o mezinárodně respektovanou a nestrannou laboratoř, která není nijak propojena ani finančně zainteresovaná na pivovarnickém průmyslu.

Nejedná se o první situaci, kdy výrobci prohlásili, že výsledky jimi provedených testů jsou odlišné od našich. Někdy se následně ukázalo, že šlo spíše jen o mediální aktivitu, jejímž cílem bylo zpochybnit nepříznivé výsledky. Jindy to mohlo být způsobeno například rozdílností kvality výrobků v rámci jedné šarže. Pokud někdy došlo k soudnímu sporu, své testy jsme si obhájili a žádný ze sporů jsme prozatím neprohráli.

Námi uvedenou informaci, týkající se množství piva, které je možné vypít, aniž by byla dosažena polovina maximální denní tolerovatelné dávky mykotoxinů, je třeba pojímat pouze a výlučně v tomto kontextu. Jak rovněž v testu upozorňujeme, pití piva v nadměrném množství má negativní vliv na lidské zdraví bez ohledu na (ne)přítomnost jiných škodlivin než je alkohol. Množství piva uvedené v tabulce tedy nelze v žádném případě chápat jako doporučení dTestu.

Limity stanovené v testu pro potenciální příjem mykotoxinů z piva vycházely z maximální denní tolerované dávky mykotoxinů. Zohlednili jsme přitom fakt, že lidé běžně přijímají mykotoxiny z různých potravin, především z pečiva, a z piva by tak neměli přijmout více než polovinu denní tolerované dávky. 

Náš nález mykotoxinů považujeme za natolik závažný, že by neměl být bagatelizován, ale naopak by měl rozpoutat diskusi, zda jsou mykotoxiny nutným průvodním jevem potravin. Připomínáme, že ve Velké Británii se s mykotoxiny v pivu vypořádali určením vlastních přísnějších limitů pro sladovnický ječmen, než stanovila Evropská komise. Diskuse by neměla vynechat ani správnou pěstitelskou praxi v zemědělství, kde jsou kořeny problému mykotoxinů ze sladovnického ječmene.


Přihlásit