Co znamená konsolidace dluhů a kdy se vyplatí?

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Máte hypotéku, spotřebitelský úvěr a kontokorent a nestíháte splácet? Řešením by mohla být konsolidace dluhů, tedy pořízení nové půjčky, která zastřeší dluhy dosavadní a napomůže snadnějšímu splácení. Pro koho a kdy se hodí a jaké jsou její nevýhody?

Konsolidace závazků (půjček či úvěrů) znamená spojení více závazků dlužníka do jediného dluhu, který nadále splácí dlužník jedinému subjektu.

Jaká je situace dlužníka před a po konsolidaci? 

  • Dlužník může při velkém počtu věřitelů ztrácet přehled o svých závazcích, po konsolidaci dluží jedinému subjektu. Jednání s jediným věřitelem tedy může výrazně usnadnit situaci.
  • Dlužník s více dluhy si musí hlídat zaplacení každé splátky, tzn. např. ohlídat zadání většího množství platebních příkazů či zaplacení složenek. Taková situace je časově náročná,  platba zpravidla jednou měsíčně situaci výrazně usnadní. Dlužník také často může dosáhnout prodloužení doby splácení.
  • Dlužník by měl mít vždy přehled o podmínkách půjčky či úvěru, např. o všeobecných obchodních podmínkách, což je rovněž v případě více věřitelů (a s ohledem na obvyklou složitost a rozsah podmínek) mírně řečeno nesnadné. Po konsolidaci se dluh řídí jedněmi obchodními podmínkami.
  • Dlužník zpravidla platí za poplatky a úroky více, než kdyby měl jeden sloučený dluh. Sloučením splátek se úrok sjednotí a celková splácená částka bývá zpravidle nižší. Dlužník navíc zpravidla dosáhne snížení výdajů za poplatky spojené s čerpáním úvěru,

 

Za prvního poskytovatele konsolidace úvěrů z oblasti bankovního sektoru bývá v ČR považována GE Money Bank. Následovaly ji i další banky, jako například Komerční banka, Česká spořitelna a další. Na Slovensku nabízejí službu například Slovenská sporiteľna, OTP banka, Tatra banka, VÚB banka, ZUNO či Poštová banka.

Jak postupovat v případě zájmu o konsolidaci

Dočetli jste se až sem a uvažujete, že nepříznivou finanční situaci svou či někoho z okolí by bylo vhodné řešit konsolidací? Poradíme vám, jak postupovat. 

Nejprve doporučujeme učinit si přehled o subjektech, které konsolidace nabízejí. Můžete se setkat jak s nabídkami bank, tak nebankovních subjektů. Nabídky jednotlivých subjektů se značně liší a pro každého dlužníka může být tím nejvýhodnějším poskytovatelem někdo jiný. Prvotní průzkum a nastudování podmínek je vhodné učinit na internetu. Na webových stránkách jednotlivých poskytovatelů zpravidla naleznete i kalkulačky pro propočet výsledného (konsolidovaného) závazku. Jedna z kalkulaček je k dispozici také na www.penize.cz/kalkulacky/konsolidace-pujcek .

Po orientačním průzkumu na internetu můžete oslovit dva až tři předvybrané subjekty osobně a z nich později vybrat ten, kdo předloží  nejvýhodnější nabídku. S sebou je třeba vzít veškeré podklady, které máte k úvěrům či půjčkám. Jen tak může být vypočtena a předložena konkrétní nabídka.

Základní podmínky, které zpravidla jako žadatel musíte splňovat, jsou:

  • Věk starší 18 let,
  • Trvalé bydliště v ČR (SR  - pro půjčky poskytované na Slovensku)
  • Ručení nemovitostí (bytem v osobním vlastnictví, rodinným domem, stavebním pozemkem nebo komerčním objektem apod.) s dostatečnou hodnotou, která by stačila k zajištění konsolidované půjčky.

Samotná realizace konsolidace netrvá příliš dlouho. Dlužník předloží na pobočce nezbytné doklady totožnosti, doklad o výši příjmu (v případě zaměstnanců), popř. aktuální daňové přiznání a oprávnění k podnikání (v případě podnikatelů). Samozřejmostí jsou také dokumenty o stávajících úvěrech a půjčkách, poslední výpisy z úvěrových účtů a zpravidla doklady o zaplacení splátek za poslední tři měsíce.

Dospějete-li do fáze, kdy vám vybraný subjekt předloží konkrétní nabídku, resp. smlouvu o konsolidaci půjček, pamatujte na to, jak moc důležité je podrobně nastudovat podmínky, za kterých svůj závazek sjednáváte. Zejména máme na mysli všeobecné obchodní podmínky. Jelikož bývají složité a často psané malým písmem, nestyďte se dát na pobočce najevo, že máte zájem si návrh smlouvy včetně všeobecných podmínek nejprve doma v klidu podrobně nastudovat, popř. se poradit s právníkem či někým jiným. Jen tak se můžete vyhnout pozdějšímu zklamání. Po podpisu je samozřejmě pozdě na změnu závazku a vyvázání se z něj bývají zpravidla spojeno s finančními sankcemi.

Má konsolidace i nějaké nevýhody? 

Možná se vám zdá, že vše vypadá ideálně. Počítejte ovšem s tím, že konsolidovaný úvěr je úvěr jako každý jiný. Pokud se jej rozhodnete využít, měli byste počítat se splácením vyšší celkové sumy, než jakou jste museli platit doposud. Banka či nebankovní subjekt vám sice nastaví nižší splátky, ale pouze za cenu delšího splátkového kalendáře.

Zvažte proto, zda je nová úroková sazba natolik výhodná, že se vám konsolidace vyplatí. I tak však zůstává nepopiratelnou a hlavní předností konsolidace uspořádání splácení úvěrů či půjček a zpřehlednění finanční situace dlužníka.


Přihlásit