ČTÚ se nemůže ráno probudit a říct si, že volání je za korunu

Obsah prosincového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 12/2023 Obsah prosincového dTestu

Se současným předsedou Českého telekomunikačního úřadu Jaromírem Novákem jsme se setkali krátce po "mobilní revoluci". Prozradil nám, jakou roli v ní hrál ČTÚ a co regulátor chystá pro spotřebitele.

My se dnes setkáváme týden po telekomunikační revoluci, kdy nejprve O2 a následně i ostatní operátoři razantně snížili ceny volání – resp. konkrétně ceny balíčků s neomezeným voláním. Vnímáte změny skutečně jako revoluci?

Ano, určitě je to změna a je to pozitivní změna pro českého spotřebitele, i když revolucí bych jí nenazval. Z pohledu regulátora to vyvolává zároveň několik otázek – jestli je příčinou pouze rozhodnutí managementu operátorů, nebo zda jsou tu i nějaké další vnější tlaky – třeba právě ze strany Českého telekomunikačního úřadu.

ČTÚ provádí analýzy trhů, které mohou přinést větší konkurenci v podobě virtuálních operátorů, dále probíhá veřejná konzultace podmínek nové aukce, která muže přivést konkurenci současným operátorům, a to vše jsou regulační tlaky, které mohou ovlivnit ceny.

Měla Rada ČTÚ nějaké indicie o tom, co se chystá?

Rada úřadu není povinným konzultačním orgánem pro komerční cenová rozhodnutí jednotlivých operátorů, takže to nevěděla.

S Jaromírem Novákem jsme se setkali v době, kdy byl jedním z členů Rady Českého telekomunikačního úřadu. O jeho možném jmenování do čela úřadu se spekulovalo, ovšem informace se definitivně potvrdila až ve středu 15.5. K rozhovoru jsme tedy poté připojili alespoň jednu krátkou otázku na závěr.

Jedna věc jsou oficiální konzultace a něco jiného jsou neoficiální indicie, na které se ptám…

Za sebe musím prohlásit, že nikoliv.

Jak je možné, že cena jednoho balíčku se během měsíce sníží na zhruba třetinu? Tedy z několika tisíců na přibližně sedm set korun? Není to pro vás důkaz toho, že bylo s trhem něco v nepořádku a ČTÚ to neviděl?

ČTÚ konstatoval, že s trhem není něco v pořádku právě v návrhu analýzy relevantního trhu č. 8 (pozn. dílčí telekomunikační trh, který se týká volání v mobilních sítích). Tady vyslovil nahlas své podezření, že operátoři jednají v takzvané tacitní koluzi (pozn. forma kolektivní dominance, při které její subjekty postupují obdobným způsobem, který je nevýhodný pro zákazníky), a ČTÚ proto navrhl nápravné opatření – povinnost otevřít svou síť virtuálním operátorům.

Takže ČTÚ to viděl a jednal? 

Já bych nerad hodnotil činnost ČTÚ z doby před svým nástupem do Rady. Podstatné je, že ČTÚ začal v minulém roce jednat. A opravdu si myslím, že je zde souvislost mezi posledními kroky regulátora a například novými cenovými nabídkami operátorů. Spotřebitel si musí nyní vyhodnotit, zda se mu vyplatí uvázat se na dva roky k jednomu operátorovi za „revoluční“ cenu, nebo zda zvolí variantu bez úvazku. Rovněž musí zvážit, jestli  opravdu „zkonzumuje“ neomezený hlas  nebo zda by jiné nabídky pro něj mohly být výhodnější.

Už jste mi částečně odpověděl, ale přesto se zeptám. S „revolucí“ přišel jeden z operátorů. Neměl ji spíše iniciovat regulátor? 

Regulátor reguluje na základě regulačního rámce Evropské unie a na základě analýz trhů. Pokud shledá, že trh není v pořádku, ukládá nápravná opatření, z nichž jedno, které může zvýšit úroveň konkurence na daném trhu, je otevření sítě pro virtuální operátory.  Ti pak mohou poskytovat své služby za nižší ceny a orientovat se na určitou skupinu zákazníků jako jsou zákazníci obchodního řetězce či čtenáři novin.

ČTÚ tedy může činit tyto kroky. Naopak nemůže regulovat způsobem, že se ráno probudí a řekne si, že cena volání bude za korunu.

Dlouho se očekává vstup čtvrtého operátora. Má ho umožnit aukce volných kmitočtů, kterou ČTÚ vypsal. Ta původní byla ovšem zastavena s odůvodněním, že dosažená cena byla příliš vysoká, což by mohlo narušit celý telekomunikační trh. Následně 8. dubna tohoto roku byla vypsána nová aukce. Mnozí spotřebitelé ovšem mohou být zmateni – chce tedy ČTÚ skutečně nového operátora? A nemůže se stát, že se tatáž situace se zastavením aukce zopakuje?

V současné době probíhá veřejná konzultace k novým podmínkám aukce, které ČTÚ zveřejnil. Tyto nové podmínky výrazně zvyšují šanci pro to, aby se aukce zúčastnil nový subjekt, který zde vybuduje nového síťového operátora. Je tomu tak mimo jiné i proto, že se mu vyhrazuje část v nejlukrativnějším kmitočtovém pásmu.

Další otázkou jsou technické parametry aukce, které jsou také konzultovány, a musí být nastaveny tak, aby se vámi zmiňovaná situace neopakovala.

Jste služebně i věkově nejmladší radní ČTÚ. Společně s dalším členem Rady  - Ondřejem Malým  - jste považováni  odbornou veřejností za příslib změny na ČTÚ. Vnímáte to také tak?

Já hlavně vnímám, že ČTÚ jako orgán státní správy má neuvěřitelný potenciál pro to, aby pomohl českému spotřebiteli. V dnešní době má každý mobil, televizi, skoro každý využívá internet a ČTÚ se může zasadit například o to, aby se nastavily optimálně podmínky, za kterých jsou smlouvy na využívání prostředků elektronické komunikace uzavírány. ČTÚ tedy má určité nástroje a může konat. A pokud zjistí, že nástroje nejsou dostatečné, musí si o ně umět u politiků říct.

Ale zdálo se, že dlouho tyto nástroje příliš nevyužíval a nyní nastala situace, kdy se začínají věci měnit a je to spojováno také s částečně obměněným vedením

Domnívám se, že je to hlavně zásluha lidí, kteří pro ČTÚ pracují a dosud neztratili víru, že mohou pracovat pro úřad, který si váží jejich práce. Někdy mohou být věci, obzvláště ve státní správě, lehce deprimující, ale o to víc si vážím některých lidí, kteří na ČTÚ vytrvali, i když měli nabídky přejít do soukromé sféry.

Jaromír Novák (33) vystudoval právo na Masarykově univerzitě v Brně a Fakultu informačního managementu na Univerzitě v Hradci Králové. V říjnu 2012 byl vládou jmenován do funkce člena Rady ČTÚ do roku 2017. V předcházejícím období působil na ministerstvo průmyslu a obchodu v pozici ředitele odboru elektronických komunikací a následně ředitele sekce digitální ekonomiky. Aktivně se podílel mimo jiné na vyjednávání tzv. telekomunikačního balíčku v době českého předsednictví v Radě EU v roce 2009.

Domníváte se, že má ČTÚ dostatečné kompetence? Nebo mají například regulátoři v jiných zemích silnější postavení?

Regulátoři v zemích EU by měli mít zhruba obdobné kompetence, protože právní úprava vychází z evropského práva. Nicméně zde existuje prostor pro „národní kreativitu“, a tedy určité odlišnosti v kompetencích. V současné době například Poslanecká sněmovna projednává návrh novely zákona o elektronických komunikacích pana poslance Husáka. Ta má zjednodušeně řešeno zakázat automatické prodlužování smluv bez vědomí zákazníka, omezit v případě ukončení smlouvy na dobu určitou a zajistit, že když klient uzavře smlouvu na dálku, dostane všechny zásadní informace v souladu se zákonem.  

Proč ČTÚ nechce už nadále rozhodovat spory mezi operátory a účastníky? Nebude pro spotřebitele soudní rozhodování představovat prodloužení doby rozhodování?

V první řadě je třeba říct, že se nejedná o spotřebitelské spory. Agenda, která má přejít z ČTÚ na obecné soudy, se týká dlužníků, tedy těch, kteří dostatečně nevyužili svého práva bránit se proti nekvalitním službám operátorů nebo proti špatnému vyúčtování a nyní dluží za užívané služby. V žádném ze států EU nevykonává regulátor tuto funkci a ČTÚ ji nyní plní namísto soudu a na úkor své jiné agendy. Uvedu příklad - pokud dlužím za elektřinu, tak můj věřitel podá návrh k soudu. U telekomunikací je to jiné a není pro to důvod. Tento neopodstatněný rozdíl mění i postavení dlužníka, který má v rámci správního řízení jiná práva než u soudu.

Dále je potřeba si uvědomit -  pokud si například koupím SMS jízdenku či SMS-kou zaplatím parkování a poté nezaplatím operátorovi fakturu, tak věřitel musí v současné době spor rozdělit a podat dva návrhy – jeden (týkající se obsahu) k soudu a jeden na ČTÚ (za telekomunikační služby). To přináší dvojí náklady pro účastníka za řízení i právní zastoupení.

Cílem ČTÚ i vlády je, aby se tento neracionální stav vyřešil. Novela je nyní v Poslanecké sněmovně.

Gratulujeme vám ke jmenování předsedou ČTÚ. Prozraďte s jakými plány do této funkce nastupujete.  Čím hodláte potěšit českého spotřebitele?

Prioritou je pro mě transparentní a efektivní úřad, který pomáhá spotřebiteli a trhu. Z konkrétních cílů je to samozřejmě úspěšná realizace aukce. ČTÚ dále dokončuje analýzu smluvních podmínek operátorů. Připravuje se také plnit úkoly ze státní politiky v elektronických komunikacích Digitální Česko.

 

text: Nikola Švábová

Přihlásit