Jak vybrat pivo

Obsah únorového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 2/2024 Obsah únorového dTestu

Sdílejte

Aktualizováno: 31.7.2019

Pivo je náš tradiční oblíbený nápoj a s roční spotřebou 143 litrů na každého občana jsou Češi jeho největšími konzumenty na světě, následováni Iry (131 l) na druhém místě a Němci (115 l) na třetím. Do klasického piva patří kvalitní voda, obilný slad, chmel a pivovarské kvasinky. Ale časy se mění a i na český trh proniká celá řada nových pivních druhů s odlišným paletou přísad. Při nákupu lahvového nebo plechovkového piva věnujte pozornost etiketám, kde konkrétní složení výrobku najdete.

Z údajů na obalech například zjistíme, zda se při výrobě piva použil výhradně tradiční hlávkový chmel, anebo modernější takzvané chmelové produkty, například granule či extrakt. Dozvíme se rovněž, jakého druhu je použitý slad, případně zda byl do piva přidán cukr nebo náhrada sladu. Teoreticky by se mezi ingrediencemi mohla objevit i minerální voda a u pivních nápojů třeba ovocná šťáva nebo náhradní sladidlo.

Povinné údaje na etiketě jsou dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 248/2018 Sb. následující:

  • název druhu a skupiny; název skupiny lze upřesnit uvedením hodnoty extraktu původní mladiny vyjádřené číselným údajem v hmotnostních procentech
  • obsah alkoholu
  • v názvu způsob kvašení, jde-li o pivo vyrobené svrchním kvašením nebo kvašením v lahvi,
  • v názvu údaj „nefiltrované“, pokud nebyly z piva odstraněny kvasnice,
  • v názvu údaj o barvě, pokud jde o pivo tmavé, polotmavé nebo řezané,
  • v názvu údaj „kvasnicové“, pokud jde o pivo kvasnicové,
  • v názvu údaj „ochucené“, pokud bylo pivo ochuceno,
  • v názvu údaj o druhu obiloviny, pokud bylo pivo vyrobeno z jiných obilovin,
  • údaj o použití přírodní minerální vody, pokud byla k výrobě použita.

Názvem piva se tu rozumí druh piva. Vyhláška rozlišuje pivo stolní, výčepní, ležák, plné, silné, nízkoalkoholické a nealkoholické. Pro zařazení do jednotlivých skupin je rozhodující obsah extraktu původní mladiny (EPM) a alkoholu.

Extrakt původní mladiny není povinný údaj. Když už, tak se uvádí v procentech hmotnostních. Jde o podíl obilného cukru maltózy ve sladu a nahrazuje se jím původní stupňovitost piva. Stolní pivo má do 6 % extraktu původní mladiny, výčepní pivo ho má 7 až 10 % a ležák 11 až 12 %. Piva s extraktem původní mladiny 13 % a vyšším jsou takzvaná silná. Vyhláškou stanovenou hodnotu extraktu původní mladiny v procentech objemových musí výrobci dodržovat.

Na trhu se objevují piva vyráběná dvěma různými způsoby kvašení.  V Česku se posledních 100 let za tradiční považuje spodní kvašení. Jde o proces, kdy kvašení piva probíhá při teplotě okolo 10 °C až 14 °C a na jeho konci se živé kvasinky usazují na dně. Opakem je svrchní kvašení, které je sice vývojově starší metodou, ovšem u nás nebyl v posledních sto letech příliš užíván. Svrchní kvašení probíhá za vyšší teploty mezi 15 °C a 20 °C a ve finále se živé kvasinky shlukují na hladině. Každá z technologií využívá kvasinky jiného druhu a každá dává chuťově odlišná piva. Spodní kvašení je typické pro české a německé ležáky a výčepní piva. Svrchně kvašená jsou například piva pšeničná nebo stylu Ale.

Speciální kategorii představují nealkoholická piva. Toto označení vyjadřuje, že pivo obsahuje nejvýše 0,5 % obj. alkoholu. Pivo bez alkoholu se získává buď odstraněním alkoholu z běžného piva, nebo omezením kvašení, během kterého kvasinky přeměňují cukr na alkohol a oxid uhličitý. Toho se dosahuje buď tím, že se sníží teplota během kvašení mladiny, nebo se doba fermentace zkrátí, případně se použijí speciální kvasinky, kterým se v mladině tolik nedaří.

Povinností prodejců je chránit pivo před přímým slunečním zářením a před mrazem.

Při nákupu věnujme pozornost datu spotřeby.

Databáze testovaných výrobků

Nealkoholická ochucená piva (23 výrobků)
poslední aktualizace: 3.11.2022
Světlý ležák (26 výrobků)
poslední aktualizace: 1.8.2019
Nealkoholická piva (19 výrobků)
poslední aktualizace: 29.6.2017


Přihlásit