Záruka na spotřební zboží nekončí!

Obsah záříjového dTestu

Aktuální číslo časopisu dTest 9/2022 Obsah záříjového dTestu

Vydáno: 29.4.2013   

V médiích se objevila tvrzení, že od ledna 2014 končí dosavadní rozsah zákonné záruky na spotřební zboží a nově se týká pouze vad, které měl výrobek již při převzetí. Podle řady jiných názorů se záruka nemění a jedná se pouze o výkladový problém. Nový občanský zákoník však přináší jiné podstatné změny, které oslabí práva spotřebitele.

Debata o délce záruky je otázkou interpretace nového občanského zákoníku. Pokud se vychází z důvodové zprávy, pak rozhodně nebylo záměrem zákonodárce rozsah záruky změnit. Naopak měl být zachován stávající stav. Již během legislativních prací se na toto téma vedla debata a § 2165, který záruku upravuje, byl zpřesněn tak, aby nedopadal pouze na vady, které jsou na věci v době převzetí, ale i na takové, které se vyskytnou v průběhu dvouleté záruční doby.


Podle nového znění je „kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí“. Právnická odborná veřejnost je nyní rozdělena na dva tábory a vedou se spory nad tím, jaký je význam slov „vyskytne se“. Podle právního názoru našeho časopisu tento pojem neznamená, že výrobek byl vadný již při převzetí. Naopak – reklamovat lze i vady, které se objeví kdykoliv během dvouleté lhůty.


Pro spotřebitele ani obchodníky není ovšem nejasná výkladová situace příznivá, protože od nového roku nemají o záruce jistotu. Závazný výklad může podat pouze soud, což bude trvat. Spory okolo záruk se většinou týkají malých částek, a často tedy není ochota se soudit. Řešením by mohlo být legislativní zpřesnění, ale obáváme se, že na to již nebude ani čas ani vůle.


Podstatnou změnu v zárukách však nová úprava opravdu obsahuje, a to v případě výměny zakoupené věci za novou. Dnes platí, že pokud se věc v záruční době rozbije a prodejce nám zboží vymění, máme novou dvouletou záruku. Od ledna příštího roku záruka skončí dva roky od převzetí původního zboží. V tomto případě se už nejedná o problém výkladu, ale o záměr tvůrců nového občanského zákoníku, který v odborných debatách potvrzují.

Přihlásit